Hjälpmedelsinställning

Search

Välj språk

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Svenska

RÄTTSFRÅGOR OCH MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Ukraina

28 AUGUSTI 2015

Högsta domstolen i Ukraina försvarar rätten till samvetsvägran under militär mobilisering

Domstolarna i Ukraina har erkänt att det är en grundläggande mänsklig rättighet att få vägra militärtjänst av samvetsskäl och att den rätten ska skyddas även när det råder militär mobilisering.

10 JULI 2015

Måltavlor för religiöst hat i östra Ukraina

Beväpnade grupper har kidnappat och torterat 26 vittnen eftersom de inte bekänner sig till den ortodoxa kyrkan och är politiskt neutrala. Vittnena vägrar att kompromissa.

8 JUNI 2015

Domstolar i Ukraina erkänner rätten till samvetsvägran under militär mobilisering

Domstolar i Ukraina har fastslagit att rätten till samvetsvägran inte kan begränsas av hänsyn till den nationella säkerheten.