Mellan juni och november 2018 sattes nio unga Jehovas vittnen i fängelse på grund av att de vägrat militärtjänst av samvetsskäl. Ihlosbek Rozmetow, Venjamin Genjiýew, Maksat Jumadurdiýew, Isa Saýaýew, Ruslan Artykmuradow, Söhbet Agamyradow, Serdar Ataýew och Gurbangylyç Muhammetguliýew dömdes till ett års fängelse, och Mekan Annaýew dömdes till två år.

Det här var inte första gången som några Jehovas vittnen blivit fängslade i Turkmenistan för samvetsvägran. I januari 2018 dömdes två andra, Arslan Begenjow och Kerwen Kakabaýew, till ett års fängelse på grund av samvetsvägran. * De var de första vittnena sedan februari 2015 som fängslades på grund av detta. Dessa båda, samt åtta av de nio som senast dömdes, sitter nu i fängelset LBK-12 i Seydi. Där sitter även Bahram Hemdemow, som varit frihetsberövad i över tre år.

Bahram Hemdemow oskäligt fängslad

Den 14 mars 2015 gjorde polisen i Türkmenabat ett tillslag mot ett religiöst möte som hölls hemma hos Bahram Hemdemow. 38 Jehovas vittnen greps och anklagades för olaglig religiös verksamhet. Alla behandlades mycket illa, 30 bötfälldes och 8 dömdes till 15 dagars fängelse. Den regionala domstolen i Lebap dömde senare Bahram till fyra års fängelse. Som nämndes tidigare avtjänar han straffet i det ökända fängelset i Seydi, och hans hälsa har tagit stryk av de vedervärdiga förhållandena där. Hittills har han blivit förbisedd när presidenten utfärdat amnestier, vilket han gör flera gånger per år.

Bristande respekt för samvetsfrihet och religionsfrihet kvarstår

Under 2015 och 2016 meddelade FN:s kommitté för mänskliga rättigheter (MR-kommittén) tio beslut till förmån för Jehovas vittnen. Männen som lämnat in klagomålen sitter fängslade under svåra förhållanden för att de av samvetsskäl vägrat göra militärtjänst. För närvarande ligger ytterligare sju klagomål och väntar på att behandlas av MR-kommittén.

I april 2012 konstaterade MR-kommittén i en rapport att myndigheterna bör ”se till att lagar och tillvägagångssätt i samband med registrering av religiösa organisationer respekterar personers rätt att fritt utöva och uttrycka sin religiösa tro enligt det som sägs i konventionen [om medborgerliga och politiska rättigheter].” Jehovas vittnen ansökte 2008 om att få bli registrerade men har inte fått sin anökan godkänd.

Hopp om förbättring?

Jehovas vittnen är tacksamma för att Turkmenistan tidigare har släppt samvetsvägrare och på så sätt skipat rättvisa. * Men i och med de senaste fällande domarna har Turkmenistan återigen visat att de ignorerar omvärldens krav om att respektera samvetsvägrares rättigheter. Nu hoppas Jehovas vittnen att Turkmenistan ska följa MR-kommitténs beslut och därigenom visa större respekt för mänskliga rättigheter i allmänhet, och särskilt för rätten till samvets- och religionsfrihet.

Tidslinje

 1. 28 november 2018

  Gurbangylyç Muhammetguliýew döms till ett års fängelse för att ha vägrat militärtjänst av samvetsskäl. Totalt tolv Jehovas vittnen sitter fängslade.

 2. September 2018

  Den 24 september underrättas Kerwen Kakabaýew, Mekan Annaýew och Venjamin Genjiýew att presidenten kommer att bevilja dem amnesti och att de ska släppas. Trots att deras namn fanns med på den offentliga listan över personer som fått amnesti var de inte bland de 1 722 som släpptes den 25 september.

 3. 28 augusti 2018

  Serdar Ataýew döms till ett års fängelse för att ha vägrat militärtjänst av samvetsskäl.

 4. 27 augusti 2018

  Söhbet Agamyradow döms till ett års fängelse för att ha vägrat militärtjänst av samvetsskäl.

 5. 13 augusti 2018

  Ruslan Artykmuradow döms till ett års fängelse för att ha vägrat militärtjänst av samvetsskäl.

 6. 9 augusti 2018

  Isa Saýaýew döms till ett års fängelse för att ha vägrat militärtjänst av samvetsskäl.

 7. 17 juli 2018

  Venjamin Genjiýew och Maksat Jumadurdiýew döms till ett års fängelse för att ha vägrat militärtjänst av samvetsskäl.

 8. 11 juli 2018

  Ihlosbek Rozmetov döms till ett års fängelse för att ha vägrat militärtjänst av samvetsskäl.

 9. 26 juni 2018

  Mekan Annaýew döms till två års fängelse för att ha vägrat militärtjänst av samvetsskäl.

 10. 29 januari 2018

  Kerwen Kakabaýew döms till ett års fängelse för samvetsvägran.

 11. 17 januari 2018

  Arslan Begenjow döms till ett års fängelse för samvetsvägran.

 12. 12 maj 2017

  Turkmeniska myndigheter friger Mansur Maşaripov, som suttit fängslad sedan 30 juni 2016.

 13. 18 augusti 2016

  Mansur Maşaripov åtalas på falska grunder och döms till ett års fängelse.

 14. Juli 2016

  MR-kommittén meddelar sex beslut till förmån för Jehovas vittnen som åtalats för samvetsvägran.

 15. 14 december 2015

  MR-kommittén meddelar beslut till förmån för tre Jehovas vittnen som hade blivit åtalade för samvetsvägran. Ett annat positivt beslut hade kommit tidigare, den 19 maj 2015.

 16. 19 maj 2015

  Bahram Hemdemow döms till fyra års fängelse för religiös verksamhet. Han greps och häktades två månader tidigare.

 17. Februari/mars 2015

  Två Jehovas vittnen som suttit i fängelse för samvetsvägran släpps fria. MR-kommittén meddelar ett beslut till förmån för ett Jehovas vittne som åtalats för samvetsvägran.

 18. 18 november 2014

  Två Jehovas vittnen sitter fängslade för att de vägrat militärtjänst av samvetsskäl.

 19. 22 oktober 2014

  Presidenten i Turkmenistan beviljar en amnesti och åtta Jehovas vittnen släpps ur fängelse.

 20. 30 september 2014

  Nio Jehovas vittnen sätts i fängelse – sju för att ha vägrat militärtjänst av samvetsskäl och två på falska grunder som straff för sin religiösa verksamhet.

 21. 2 september 2014

  Myndigheterna i Turkmenistan släpper Bibi Rahmanova och omvandlar hennes fängelsestraff på fyra år till en villkorlig dom.

 22. 18 augusti 2014

  Bibi Rahmanova förklaras skyldig på falska grunder och döms till fyra års fängelse.

 23. 25 juli 2014

  Sju Jehovas vittnen sitter i fängelse – fem för att ha vägrat militärtjänst av samvetsskäl och två på falska grunder som straff för sin religiösa verksamhet.

 24. 6 april 2014

  Tjugosex Jehovas vittnen tas till fånga, varav 13 anhålls utan bevis på att något brott har begåtts. De 13 döms till böter.

 25. November 2013

  Nio Jehovas vittnen sitter fortfarande i fängelse – åtta för att ha vägrat militärtjänst av samvetsskäl och en på falska grunder som straff för sin religiösa verksamhet.

 26. 29 augusti 2013

  Tre Jehovas vittnen lämnar in klagomål till MR-kommittén mot Turkmenistan för att de inte erkänner deras rätt att vägra militärtjänst av samvetsskäl.

 27. 1 maj 2013

  Två Jehovas vittnen lämnar in klagomål till MR-kommittén mot Turkmenistan för att de inte erkänner deras rätt att vägra militärtjänst av samvetsskäl.

 28. 24 januari 2013

  Trettio poliser gör en razzia hemma hos Navruz Nasyrlayev några veckor efter att MR-kommittén framfört klagomål till myndigheterna i Turkmenistan. Polisen slår upprepade gånger familjen och deras gäster.

 29. 7 september 2012

  Tio Jehovas vittnen lämnar in klagomål till MR-kommittén mot Turkmenistan för att de inte erkänner deras rätt att vägra militärtjänst av samvetsskäl. Navruz Nasyrlayev är huvudsökande i fallet.

 30. 21 augusti 2008

  Jehovas vittnen ansöker om att bli statligt registrerade i Turkmenistan.

^ § 3 Jehovas vittnen som är samvetsvägrare döms enligt artikel 291(1) i brottsbalken: ”Försök att smita undan vid inkallelse till militärtjänst när det inte finns någon laglig grund för frikallelse från sådan tjänst straffas med straffarbete i upp till två år eller fängelse i upp till två år.”