Hjälpmedelsinställning

Search

Välj språk

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Svenska

TURKMENISTAN

Fängslade för sin tro

Fängslade för sin tro

Den 22 oktober 2014 utfärdade Turkmenistans myndigheter en amnesti för åtta av de Jehovas vittnen som suttit fängslade, antingen som samvetsvägrare eller på grund av falska anklagelser. * Dessutom släppte Turkmenistans myndigheter ett annat Jehovas vittne, Bibi Rahmanova, den 2 september 2014. *

På grund av den här positiva utvecklingen skickade Jehovas vittnens styrande krets ett brev till Turkmenistans president där man tackade för den amnesti som gjort att vittnena släppts ur fängelset. I brevet uppmärksammade man också de två Jehovas vittnen som fortfarande sitter fängslade och bad att även de skulle friges. Jehovas vittnen vill gärna ha en god relation till Turkmenistans myndigheter så att de kan lösa de problem som uppstår och få del av sina mänskliga rättigheter.

Bristande respekt för samvetsfrihet och religionsfrihet kvarstår

Ett problem är att Turkmenistan fortsätter att fängsla unga Jehovas vittnen som vägrar militärtjänst av samvetsskäl. Samvetsvägrare har ingen möjlighet att utföra alternativ civiltjänst och döms till fängelsestraff på 12 till 24 månader. Efter avtjänat straff har de i en del fall åtalats en gång till. De har då fällts som ”återfallsförbrytare” och satts i ännu hårdare fängelse.

Som en sista utväg har 15 Jehovas vittnen som åtalats för att de vägrat militärtjänst av samvetsskäl lämnat in klagomål till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter (CCPR). * Två Jehovas vittnen som sitter fängslade på falska grunder, uppenbarligen för att man vill begränsa deras religiösa verksamhet, har också lämnat in klagomål till CCPR.

I april 2012 konstaterade CCPR i sina avslutande kommentarer om situationen angående de mänskliga rättigheterna i Turkmenistan, att myndigheterna ”bör vidta nödvändiga åtgärder för att revidera sin lagstiftning så att möjlighet kan ges till alternativ civiltjänst. Staten bör också se till att lagen tydligt slår fast att personer har rätt att neka militärtjänst av samvetsskäl.” Angående religiös verksamhet, uppmanade CCPR vidare myndigheterna att ”se till att lagar och tillvägagångssätt i samband med registrering av religiösa organisationer respekterar personers rätt att fritt utöva och uttrycka sin religiösa tro enligt det som sägs i konventionen.” Jehovas vittnen i Turkmenistan skulle gärna vilja registrera sin verksamhet så att de kan få utöva sin religion i frid.

Hopp om förbättring

Jehovas vittnen hoppas att de steg myndigheterna i Turkmenistan tagit på senaste tiden kommer att leda till större respekt för mänskliga rättigheter i allmänhet, och särskilt för rätten till samvets- och religionsfrihet. En advokat som representerar Jehovas vittnen säger: ”Jehovas vittnen hoppas att en konstruktiv dialog med Turkmenistans myndigheter kan lösa problemen på ett sätt som gör att vittnena kan bevara ett gott samvete och leva ett lugnt och stilla liv när de helhjärtat tjänar Gud.”

Tidslinje

 1. 19 maj 2015

  Bahram Hemdemow döms till fyra års fängelse för religiös verksamhet. Han greps och häktades två månader tidigare.

 2. Februari/mars 2015

  Två Jehovas vittnen som suttit i fängelse för samvetsvägran släpps fria.

 3. 18 november 2014

  Två Jehovas vittnen sitter fängslade för att de vägrat militärtjänst av samvetsskäl.

 4. 22 oktober 2014

  Presidenten i Turkmenistan beviljar en amnesti och åtta Jehovas vittnen släpps ur fängelse.

 5. 30 september 2014

  Nio Jehovas vittnen sätts i fängelse – sju för att ha vägrat militärtjänst av samvetsskäl och två på falska grunder som straff för sin religiösa verksamhet.

 6. 2 september 2014

  Myndigheterna i Turkmenistan släpper Bibi Rahmanova och omvandlar hennes fängelsestraff på fyra år till en villkorlig dom.

 7. 18 augusti 2014

  Bibi Rahmanova förklaras skyldig på falska grunder och döms till fyra års fängelse.

 8. 25 juli 2014

  Sju Jehovas vittnen sitter i fängelse – fem för att ha vägrat militärtjänst av samvetsskäl och två på falska grunder som straff för sin religiösa verksamhet.

 9. 6 april 2014

  Tjugosex Jehovas vittnen tas till fånga, varav 13 anhålls utan bevis på att något brott har begåtts. De 13 döms till böter.

 10. November 2013

  Nio Jehovas vittnen sitter fortfarande i fängelse – åtta för att ha vägrat militärtjänst av samvetsskäl och en på falska grunder som straff för sin religiösa verksamhet.

 11. 29 augusti 2013

  Tre Jehovas vittnen lämnar in klagomål till CCPR mot Turkmenistan för att de inte erkänner deras rätt att vägra militärtjänst av samvetsskäl.

 12. 1 maj 2013

  Två Jehovas vittnen lämnar in klagomål till CCPR mot Turkmenistan för att de inte erkänner deras rätt att vägra militärtjänst av samvetsskäl.

 13. 24 januari 2013

  Trettio poliser gör en razzia hemma hos Navruz Nasyrlayev några veckor efter att CCPR framfört klagomål till myndigheterna i Turkmenistan. Polisen slår upprepade gånger familjen och deras gäster.

 14. 7 september 2012

  Tio Jehovas vittnen lämnar in klagomål till CCPR mot Turkmenistan för att de inte erkänner deras rätt att vägra militärtjänst av samvetsskäl. Navruz Nasyrlayev är huvudsökande i fallet.

 15. 21 augusti 2008

  Jehovas vittnen ansöker om att bli statligt registrerade i Turkmenistan.

^ § 6 FN:s kommitté för mänskliga rättigheter (CCPR) övervakar att staterna skyddar och respekterar rättigheterna i konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), en konvention som Turkmenistan antog 1997. Samma år godtog man också ICCPR:s första frivilliga protokoll.