Jehovas vittnen har funnits i Turkmenistan sedan slutet av 80-talet. Men strax efter att landet blev självständigt från Sovjetunionen 1991 började religionsfriheten begränsas kraftigt av den nya regeringen.

Jehovas vittnen har inte något lagligt erkännande i Turkmenistan. En del vittnen har fått sina hem genomsökta och har blivit brutalt misshandlade, anhållna utan orsak, fängslade och bötfällda. I några fall har de satts i fängelse på grund av anklagelser som polisen hittat på. Eftersom det inte finns någon anordning för alternativ civil tjänst i Turkmenistan, åtalas och straffas unga Jehovas vittnen för att de vägrar att utföra militärtjänst av samvetsskäl. Jehovas vittnen har lämnat in klagomål om dessa frågor till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter och andra internationella organisationer.

I oktober 2014 benådade Turkmenistans president åtta Jehovas vittnen som suttit i fängelse utan laglig grund. Jehovas vittnen har offentligt gett uttryck åt sin uppskattning av Turkmenistans regering för den här positiva utvecklingen. De hoppas att regeringen kommer att vidta ytterligare steg för att skydda rätten till religionsfrihet.