I januari 2018 dömdes Arslan Begenjow och Kerwen Kakabaýew till ett års fängelse för att ha smitit undan militärtjänst. De två unga männen, som är Jehovas vittnen, vägrade att ta värvning på grund av sin religiösa övertygelse. Båda var villiga att utföra alternativ, civil tjänst, men Turkmenistan erkänner fortfarande inte den grundläggande rätten att vägra militärtjänst av samvetsskäl och erbjuder inte heller något alternativ till militärtjänst.

Gripna, dömda och fängslade

Den 2 januari greps Begenjow och sattes i ett tillfälligt häkte fram till rättegången. Den 17 januari dömdes han till ett års fängelse för att ha smitit undan militärtjänst. Begenjow har överklagat den orättvisa domen.

Kerwen Kakabaýew greps också i januari, och den 29 januari fick även han ett ettårigt fängelsestraff på felaktiga grunder. Under rättegången tilläts han inte påvisa beslut som FN:s kommitté för mänskliga rättigheter hade fattat och som var till hans fördel. Kakabaýews överklagan kommer förmodligen aldrig att behandlas av domstol, eftersom fängelsepersonalen vägrade att ge honom de handlingar som hans advokater hade ordnat. Kakabaýew kunde därför inte skriva på sin överklagan inom tio dagar från det att domen hade fallit, vilket lagen kräver.

Det här är andra gången som broder Kakabaýew straffats för att ha vägrat militärtjänst av samvetsskäl. I december 2014 beslutade en domstol att 20 procent av hans lön skulle gå direkt till statskassan under två år.

Turkmenistans ”fortsatta underlåtenhet att respektera rätten till samvetsvägran”

Turkmenistan påstår sig respektera medborgarnas grundläggande rättigheter. Ändå vägrar man att respektera rätten att vägra militärtjänst av samvetsskäl, trots att man uppmanats följa internationella regler.

Under 2015 och 2016 behandlade FN:s kommitté för mänskliga rättigheter tio klagomål från Jehovas vittnen som samvetsvägrat, och besluten blev till Turkmenistans nackdel. I besluten riktade kommittén skarp kritik mot Turkmenistan för att ha trakasserat och fängslat vittnena för deras samvetsvägran. I april 2017 uttryckte kommittén återigen sin oro över Turkmenistans ”fortsatta underlåtenhet att respektera rätten till samvetsvägran i samband med militärtjänst samt de upprepade åtalen och frihetsberövandena av Jehovas vittnen som vägrar utföra värnplikt av samvetsskäl”. Man kräver att Turkmenistan ska erbjuda alternativ, civil tjänstgöring, sluta upp att åtala samvetsvägrare och frige dem som sitter fängslade på grund av detta.

Under de senaste åren har Turkmenistan gjort några förändringar när det gäller hur man hanterar dem som vägrar militärtjänst av samvetsskäl. I stället för fängelsestraff har man från och med december 2014 antingen krävt att 20 procent av den åtalades inkomst i ett eller två år går till statskassan (som för Kakabaýew 2014) eller, som i några fall, dömt till villkorlig dom. * I februari 2015 frigavs det sista Jehovas vittne som satt i fängelse för samvetsvägran. Men i och med domarna mot Begenjow och Kakabaýew har myndigheterna i Turkmenistan gått tillbaka till en hårdare hållning i stället för att ta fler steg mot att respektera rätten till samvetsvägran.

Jehovas vittnen fängslas även på andra grunder

Förutom Begenjow och Kakabaýew hålls Bahram Hemdemow fortfarande fängslad på grund av att han utövat sin religion. Han är också ett Jehovas vittne, och han greps och sattes i fängelse 2015 eftersom han hade hållit ett religiöst möte i sitt hem i Türkmenabat. Trots att Turkmenistans president har utfärdat flera amnestier under de senaste två åren, sitter den här fyrbarnspappan fortfarande fängslad. Staten har benådat tusentals fångar men ignorerar konsekvent alla vädjanden om att frige Hemdemow.

Jehovas vittnen längtar efter att deras medtroende i Turkmenistan ska få en bättre behandling. De hoppas att Turkmenistan snart ska respektera medborgarnas religions- och samvetsfrihet och åtgärda de orättvisor som pågår.

^ § 10 En villkorlig dom innebär att den som döms får en prövotid som påföljd i stället för ett fängelsestraff.