Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

11 MARS 2013
TURKIET

FN anser att Turkiet måste respektera sina medborgares samvete

FN anser att Turkiet måste respektera sina medborgares samvete

Miljoner kristna vägrar av samvetsskäl att bära vapen, och många länder respekterar deras beslut. Enligt FN:s kommitté för mänskliga rättigheter förtjänar Turkiets medborgare samma rättighet.

I ett beslut som fastställdes den 29 mars 2012 dömde kommittén till fördel för två turkiska medborgare, Cenk Atasoy och Arda Sarkut. De båda är Jehovas vittnen som vägrade göra militärtjänst på grund av sin religiösa övertygelse.

De båda männen hade upprepade gånger lämnat in en begäran till myndigheterna om att få förklara grunden för sitt ställningstagande, och de hade samtidigt erbjudit sig att göra samhällstjänst. Trots det fortsatte man pressa dem att göra militärtjänst. Efter att militären hotat med att anmäla universitetet som anställt Arda Sakut som lärare, förlorade han sitt arbete.

I sitt beslut sa kommittén att rätten att vägra militärtjänst av samvetsskäl ”är nära förknippad med rätten till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet”, som framgår av artikel 18 i konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Vidare beslutade kommittén att den här rättigheten ”ger varje individ rätt att undantas från allmän värnplikt om denna inte stämmer överens med individens religiösa övertygelse eller tro”.

Det här beslutet kom strax efter två liknande beslut som tagits av Europadomstolen. I ett av de besluten fastslog domstolen att ”frånvaron av ett alternativ till militärtjänst i Turkiet är en överträdelse av rätten till samvetsfrihet” som garanteras av Europakonventionen.

Vägran att av samvetsskäl göra militärtjänst är lika gammal som kristendomen själv. I sin bok The Rise of Christianity skriver E. W. Barnes: ”En noggrann granskning av alla tillgängliga upplysningar visar att ingen kristen före Marcus Aurelius tid [romersk kejsare år 161–180] blev soldat, och ingen soldat stannade kvar i militärtjänst sedan han hade blivit kristen.