Jehovas vittnen har funnits i Turkiet sedan 1931. De utstod religiös förföljelse fram till slutet av 80-talet. Under de efterföljande åren lättade myndigheterna på sina restriktioner mot Jehovas vittnen och lät dem samlas för att tillbe. Däremot avslog de Jehovas vittnens ansökan om laglig inregistrering. Situationen ändrades till det bättre i juli 2007 när Jehovas vittnen vann några segrar i turkiska domstolar och blev lagligt inregistrerade. I dag kan Jehovas vittnen samlas för att tillbe och utöva sin religion med en viss frihet.

Den turkiska regeringen erkänner dock inte rätten till samvetsvägran. Under många år har samvetsvägrare som är Jehovas vittnen med jämna mellanrum blivit inkallade till militärtjänstgöring. De har sedan fått möta åtal, rejäla böter och fängelse. Europadomstolen har sedan 2011 dömt till fördel för Jehovas vittnen i tre fall. Dessutom har FN:s kommitté för mänskliga rättigheter kommit med ett gynnsamt beslut i frågan. Ändå fortsätter Turkiet att åtala unga Jehovas vittnen som vägrar militärtjänst.

År 2003 ändrade Turkiet sin lag om stadsplanering för att tillåta icke-muslimska minoriteter att bygga och äga egna möteslokaler. Men i praktiken ledde det till att kommunala myndigheter och nationella domstolar rutinmässigt vägrade att ge Jehovas vittnens Rikets salar status som ”möteslokaler”. Europadomstolen väntas ta upp två fall i den här frågan.