Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

11 JUNI 2014
TURKIET

Europadomstolen dömer till förmån för fyra vapenvägrare i Turkiet

Europadomstolen dömer till förmån för fyra vapenvägrare i Turkiet

Den 3 juni 2014 slog Europadomstolen enhälligt fast att Turkiet hade brutit mot Europakonventionen * genom att fälla fyra Jehovas vittnen i Turkiet som av samvetsskäl vägrade militärtjänst. Çağlar Buldu, Bariş Görmez, Ersin Ölgün och Nevzat Umdu vägrade militärtjänst på grund av sin starka religiösa övertygelse. I domen stod det: ”De åtgärder som vidtagits mot de sökande ... är inte nödvändiga i ett demokratiskt samhälle enligt innebörden i artikel 9 i Europakonventionen.”

Den 17 mars 2008 lämnade de fyra vittnena in en ansökan till domstolen mot den turkiska staten (Buldu med flera mot Turkiet). De hävdade att Turkiet hade kränkt deras religionsfrihet genom att gång på gång åtala och döma dem på grund av deras vägran att göra militärtjänst. Tillsammans hade de fått över 30 inkallelser och suttit mer än sex år i fängelse och militärarrest.

I Europadomstolens dom sades det: ”Att de sökande, som är Jehovas vittnen, har vägrat utföra militärtjänst av samvetsskäl är definitivt ett uttryck för deras religiösa övertygelse. Domstolen anser helt klart att de upprepade fällande domarna mot de sökande ... och risken för ständigt återkommande åtal ... är en inskränkning av deras rätt att fritt utöva sin religion som garanteras av artikel 9 i konventionen.”

Bariş Görmez.

Det här är tredje gången Europadomstolen avkunnar en fällande dom mot Turkiet i frågan om samvetsvägran efter domarna till förmån för Feti Demirtaş 2012 och Yunus Erçep 2011. Och 2012 dömde FN:s kommitté för mänskliga rättigheter till förmån för två andra Jehovas vittnen i Turkiet, Cenk Atasoy och Arda Sarkut, som också vägrade militärtjänst av samvetsskäl.

I Europa kom vändpunkten i den här frågan den 7 juli 2011, när Europadomstolens stora kammare avkunnade sin dom i målet Bayatyan mot Armenien. För första gången slog Europadomstolen fast att artikel 9 i Europakonventionen skyddar alla som vägrar militärtjänst av samvetsskäl. Det här utslaget är bindande för alla medlemsländer i Europarådet. Beslutet i Bayatyan-målet, Europadomstolens tre domar mot Turkiet och andra liknande utslag i samma domstol förpliktar Turkiet och andra medlemsländer att ompröva sitt sätt att behandla samvetsvägrare och att ändra sin lagstiftning i linje med garantierna i konventionen.

James E. Andrik, en av de advokater som representerade de fyra sökandena i det här målet, konstaterade: ”Även om inga Jehovas vittnen i Turkiet för närvarande sitter i fängelse för samvetsvägran, fortsätter myndigheterna att åtala unga män som är Jehovas vittnen och som vägrar militärtjänst av samvetsskäl. Vi hoppas att den dom som nyligen fälldes i målet Buldu med flera mot Turkiet ska få de turkiska myndigheterna att respektera den grundläggande mänskliga rättigheten till samvetsfrihet.”

^ § 2 Artikel 3: förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling; artikel 6: rätt till en rättvis rättegång; artikel 9: tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.