År 2000 införde Taiwan en alternativ tjänstgöring som gav samvetsvägrare möjlighet att fullgöra sin plikt som medborgare utan att gå emot sitt samvete. De som vägrade militärtjänst av samvetsskäl kunde från och med då jobba inom sjukhus, äldreboenden eller något annat område inom den offentliga sektorn. Den här anordningen har överträffat förväntningarna och varit till nytta både för samhället och samvetsvägrarna, som inte längre behöver sitta i fängelse för sin neutrala hållning.

Den här filmen (bara på engelska) förklarar hur Taiwan har infört en alternativ tjänstgöring. Den besvarar också frågor som skeptiker ofta ställer och ger förstahandsupplysningar från inblandade. Lin Kou-Enn, generaldirektör för Taiwans rekryteringsmyndighet, säger: ”Jag hoppas verkligen att andra länder drar nytta av vår erfarenhet.”