Den 22 april 2017 greps 18-årige Daniil Islamov på grund av att han vägrat göra militärtjänst av samvetsskäl. Han satt sedan häktad i ett militärt träningsläger i Tadzjikistan till den 13 oktober 2017, då en militärdomstol i huvudstaden Dusjanbe dömde honom till sex månaders fängelse. Han fördes till ett tillfälligt fängelse i staden Kurgan-Tiube, där han har blivit kvar.

År 2014 började Daniil Islamov studera Bibeln med Jehovas vittnen och påverkades starkt av Bibelns fridsamma budskap. Den 22 april 2017 skulle han inställa sig hos rekryteringsmyndigheten för Firdavsy, en stadsdel i Dusjanbe. Han förklarade för tjänstemännen att han på grund av sitt kristna samvete inte kunde göra militärtjänst, men att han gärna skulle ta del i någon alternativ, civil tjänstgöring. Tjänstemännen försökte få honom att anmäla sig frivilligt till armén för att sedan arbeta under myndigheten som ansvarar för krisberedskap, vilket skulle innebära vapenfri tjänst. Men Islamov vägrade att delta i något som var i militär regi. Samma dag skickades han i väg till ett militärt träningsläger i Vachsj-regionen, 12 mil från Dusjanbe.

Straffad för något som garanteras i lagen

När de första åtalen mot Daniil Islamov väcktes i början av juni krävde hans advokat att de skulle läggas ner eftersom inget styrkte att ett brott begåtts. Enligt Tadzjikistans lag ska civil tjänstgöring finnas som ett alternativ till den allmänna värnplikten, och Islamov ville få den möjligheten. Hans advokat nämnde också normer enligt internationell lag som ger en person rätt till att frikallas från allmän värnplikt om den är i strid med personens tro eller övertygelse.

Den militära åklagarmyndigheten svarade med att säga att det inte finns någon alternativ, civil tjänstgöring i Tadzjikistan. * Åklagarmyndighetens chefsutredare, R.M. Sajdalijev, tillbakavisade advokatens krav att avskriva fallet, eftersom han menade att Islamov är underställd militär lag och att det inte finns någon orsak till undantag. Den 31 juli 2017 förklarade chefsutredaren ”soldat Islamov” skyldig till värnpliktsvägran. Den 13 oktober 2017 gick en militärdomstol på samma linje och dömde Islamov till sex månaders fängelse i ett fångläger.

Daniil Islamovs advokat överklagade domen och sa: ”Det är tydligt att Islamov inte är en soldat och att han inte borde vara underställd militär straffrätt. Chefsutredare Sajdalijev säger själv att Islamov inte har svurit militäreden, att han vägrar bära uniform, att han har förklarat att han vapenvägrar av samvetsskäl och att han har bett om alternativ, civil tjänstgöring för att kunna tjäna sina landsmän. Det här är ett uttryck för samvetsvägran, inte vägran att lyda överordnade. Han är inte ’soldat Islamov’. Han är en fredsälskande kristen som vill tjäna sina landsmän genom alternativ, civil tjänstgöring.”

Tadzjikistans högsta domstol valde att skicka tillbaka ärendet till första instansen på grund av ”försummelser i fallet”, något som domstolens kansli uppenbarligen gjort sig skyldiga till. Daniil Islamovs juridiska ombud arbetar för att få Högsta domstolen att återigen granska ärendet. Under tiden måste Islamov vara kvar i fängelse.

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter uppmanar Tadzjikistan att respektera samvetsvägrare

I en rapport från 18 juli 2005 uppmanade FN:s kommitté för mänskliga rättigheter Tadzjikistan att ”vidta nödvändiga åtgärder för att erkänna samvetsvägrares rätt att frikallas från militärtjänst.” * Kommittén upprepade detta beslut i en rapport från 2013, där man återigen krävde att staten vidtar åtgärder för att göra det legalt att vägra militärtjänst av samvetsskäl. * Tadzjikistan har hittills inte följt kommitténs direktiv.

Stöd från FN

Under tiden man väntade på att fallet skulle behandlas i domstol skickade Islamovs advokat ett klagomål till FN:s arbetsgrupp för godtyckliga frihetsberövanden. Den 5 oktober 2017 offentliggjorde arbetsgruppen utlåtande nummer 43/2017, där man konstaterar att tadzjikiska myndigheter godtyckligt frihetsberövat Islamov och omedelbart bör släppa honom fri och ge honom ersättning.

Jehovas vittnen är tacksamma att de flesta länder som har allmän värnplikt har ett program för alternativ, civil tjänstgöring för samvetsvägrare. Förhoppningen är att Tadzjikistan snart ska tillämpa sin egen lag och sina internationella överenskommelser och införa en civil tjänstgöring för de medborgare som vill använda sin rätt att vägra militärtjänst av samvetsskäl.

Tidslinje

 1. 13 oktober 2017

  En militärdomstol dömer Islamov till sex månader i arbetsläger.

 2. 5 oktober 2017

  FN:s arbetsgrupp för godtyckliga frihetsberövanden konstaterar att Islamov blivit godtyckligt frihetsberövad och omgående bör släppas fri.

 3. 31 juli 2017

  Chefsutredaren för den militära åklagarmyndigheten förklarar Islamov skyldig till värnpliktsvägran.

 4. 22 april 2017

  Daniil Islamov inställer sig hos inskrivningsmyndigheten efter en inkallelse och ber om möjligheten till alternativ, civil tjänstgöring men skickas till ett militärt träningsläger, där han interneras.

^ § 6 Den tadzjikiska staten har inte lyckats införa något program för civil tjänstgöring, trots att en sådan rättighet garanteras i värnpliktslagen.

^ § 10 FN:s kommitté för mänskliga rättigheter, Concluding Observations: Tajikistan, FN dok. CCPR/CO/84/TJK (18 juli 2005).

^ § 10 FN:s kommitté för mänskliga rättigheter, Concluding Observations: Tajikistan, FN dok. CCPR/C/TJK/CO/2 (22 augusti 2013).