Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

9 DECEMBER 2013
SYDKOREA

Hundratals vapenvägrare i Sydkorea slipper dela cell med brottslingar

Hundratals vapenvägrare i Sydkorea slipper dela cell med brottslingar

Myndigheterna i Sydkorea har gjort fängelsevistelsen lite lindrigare för hundratals Jehovas vittnen som sitter i fängelse för vapenvägran. Hur då? Genom att låta dem dela cell med andra vittnen, inte brottslingar.

Flytten är resultatet av ett möte i december 2012 mellan koreanska representanter för Jehovas vittnen och en högt uppsatt myndighetsperson i det koreanska fängelseväsendet. Delegationen från Jehovas vittnen, bland annat en orolig pappa vars son avtjänar ett fängelsestraff, uttryckte oro över att de unga männen som är Jehovas vittnen ofta får dela cell med grova brottslingar. Inom fem månader efter mötet hade mer än 70 procent av de fängslade vittnena placerats i celler med andra vittnen.

En segdragen historia om fängslade vapenvägrare. Sydkorea har länge satt Jehovas vittnen i fängelse för att de vägrat bära vapen på grund av sin tro på Bibeln. För närvarande är det ungefär 600 Jehovas vittnen som är frihetsberövade för att de vägrat militärtjänst. De senaste 60 åren har mer än 17 000 Jehovas vittnen suttit i fängelse för värnpliktsvägran. Värnplikten gäller män mellan 19 och 35 år.

Det är inte ovanligt att flera generationer i samma familj av Jehovas vittnen får vara med om domar och fängelsestraff som brottslingar. ”Jag skickades till samma fängelse som min pappa när han var ung, och situationen i fängelset hade inte förändrats sedan han satt där”, sa Seungkuk Noh, ett andra generationens Jehovas vittne som fullbordade sitt treåriga fängelsestraff år 2000. I dag är det genomsnittliga fängelsestraffet för en vapenvägrare 18 månader, och Sydkorea har inte ordnat med alternativ civiltjänst.

Ho Gyu Kang var 21 år när han dömdes till fängelse för att han vägrat militärtjänst. Det var första gången han var borta från sin familj. ”Jag var så rädd och nervös, berättar han. Han och ett annat ungt Jehovas vittne fick dela cell med en grupp äldre fångar som bedömts som oförbätterliga. En del av fångarna var dömda mördare och gängmedlemmar.

Från start blir fångar som är Jehovas vittnen, och som ofta är yngre än de flesta andra fångar, utsatta för fysisk och mental misshandel. Andra interner riktar ofta in sig på de cellkamrater som är Jehovas vittnen och behandlar dem illa, så att det hindrar dem från att fritt utöva sin religion, till exempel bön och bibelläsning. År efter år får många unga Jehovas vittnen i det tysta utstå svårigheterna som kommer av att de delar cell med dömda brottslingar.

Uppdelningen av fångar följer internationell standard. Genom att förflytta de flesta Jehovas vittnen som är fångar kommer Sydkorea i linje med de universella principer för behandling av fångar som finns i artikel 8 i FN:s enhetliga minimiregler för behandling av fångar. Sydkorea följer den praxis som infördes för över 20 år sedan av EU-medlemsstaten Grekland när försvarsdepartementet och justitiedepartementet såg till att förflytta vapenvägrare som är Jehovas vittnen så att de inte behövde vistas tillsammans med andra fångar. År 1992 ordnade försvarsdepartementet med att ett militärläger i Sindos i Thessalonike gjordes om till ett fängelse enbart för Jehovas vittnen. En officiell rapport sa att ”den omtänksamhet som visas av försvarsdepartementet, på grund av fångarnas ovanliga situation”, ledde till beslutet att förflytta Jehovas vittnen till ett enskilt fängelse. År 1998 slutade Grekland fängsla Jehovas vittnen som vägrade militärtjänst.

Sydkorea har nu också visat omtänksamhet om de unga män som sitter i fängelse på grund av personliga, djupa religiösa övertygelser. * Flera fängelser där det sitter flest vittnen har genomfört anordningen, så att samvetsfångar får en säkrare miljö. Ett Jehovas vittne som sitter i fängelset Gunsan säger: ”Vi har blivit befriade från negativ påverkan, som till exempel omoral och grovt språk. Vi kan nu ha uppmuntrande samtal om andliga frågor med våra trosfränder.”

”Vi har blivit befriade från negativ påverkan ... Vi kan nu ha uppmuntrande samtal.”

Den olösta frågan om vapenvägran. Sydkoreas senaste initiativ att låta Jehovas vittnen vistas separat i fängelser är berömvärd, men fortfarande följs inte mönstret från andra länder som har löst den här frågan för länge sedan. Sverige har till exempel befriat Jehovas vittnen från militärtjänst genom individuell prövning sedan 1966, och allmän värnplikt avskaffades helt 2010. Grekland har erbjudit alternativ civiltjänst för vapenvägrare sedan 1997. Tyskland erbjöd tidigare civiltjänst för vapenvägrare men upphörde helt med allmän värnplikt 2011. Taiwan införde en lag om alternativ civiltjänst 2000.

Unga Jehovas vittnen och deras familjer i Sydkorea hoppas att deras land också ska börja följa dagens internationella normer som respekterar den grundläggande mänskliga rätten till samvetsfrihet.

^ § 9 Internationella lagar, som Sydkorea är förpliktade att följa, erkänner vapenvägran av samvetsskäl som en mänsklig rättighet. Se artikeln ”Orättvisa i Sydkorea får omvärlden att reagera”.