Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Huvudkontoret för den nationella människorättskommissionen i Seoul i Sydkorea.

25 JANUARI 2017
SYDKOREA

Sydkoreas människorättskommission värnar om samvetsfriheten

Sydkoreas människorättskommission värnar om samvetsfriheten

Den 9 december 2016 lämnade Sydkoreas nationella människorättskommission en rapport angående fall som för närvarande behandlas av författningsdomstolen. Kommissionen har tittat närmare på rätten att vägra militärtjänst av samvetsskäl. Med hänsyn till de gällande mänskliga rättigheterna har man kommit fram till att detta är en grundläggande rättighet utan några begränsningar och att myndigheterna måste värna om den.

Det är värt att lägga märke till att kommissionen kom fram till att den här grundläggande rättigheten är en ”godtagbar grund” till att inte göra militärtjänst. Kommissionen uppmanar myndigheterna att ta hänsyn till både värnplikten och den grundlagsenliga rätten till samvetsfrihet genom att införa ”en samhällsnyttig, alternativ tjänstgöring”.

Rapporten framhåller att det nuvarande systemet, som sätter samvetsvägrare i fängelse, är meningslöst. Det står: ”Straff bör leda till att kriminella handlingar reduceras eller förhindras. Men de flesta samvetsvägrare varken ångrar eller ändrar sitt beslut av rädsla för att bli straffade. ... Därför har bestraffningen ingen effekt.”

Kommissionen bekräftade sin ståndpunkt från den 26 december 2005, då man fastslog att Sydkorea borde införa en alternativ tjänstgöring så att värnplikten och den grundlagsenliga rätten till samvetsfrihet kan samexistera. * Kommissionen är förpliktigad att värna om de mänskliga rättigheterna och har därför lämnat sin rapport till författningsdomstolen så att de kan gå igenom den.

”Rätten att vägra militärtjänst av samvetsskäl är beskyddad av samvetsfriheten, som ingår i grundlagen och internationella mänskliga rättigheter. Det strider mot samvetsfriheten när man straffar samvetsvägrare som bryter mot värnpliktslagen eftersom det är möjligt att låta dem fullgöra sin plikt att skydda landet genom alternativ tjänstgöring.” (Sydkoreas nationella människorättskommission, 28 november 2016)

Möjlighet till ett bra slutresultat

Lee Jae-Seung, professor i juridik, säger så här om kommissionens beslut: ”Om myndigheterna i Sydkorea bestämmer sig för att respektera den ’universella mänskliga rättigheten’ att vägra militärtjänst av samvetsskäl kan de välja att införa en alternativ, civil tjänstgöring. Om de gör det, så rekommenderar jag att de ser till att följa de internationella normerna för civil tjänstgöring så att anordningen får bästa möjliga resultat.”

Hong Dae-Il, en talesman for Jehovas vittnen i Sydkorea, sa: ”Sedan augusti 2012, då författningsdomstolen bestämde sig för att undersöka den här frågan igen, har över 2 000 unga män som är Jehovas vittnen fått sitta i fängelse. Vi ser fram emot ett beslut från författningsdomstolen som är i harmoni med internationella normer som respekterar människors liv och främjar fred. Vi hoppas att det ska bli ett slut på fängelsestraffen och att unga män som är Jehovas vittnen ska kunna hjälpa samhället på ett sätt som inte går emot deras samvete.”

^ § 5 Den 11 juli 2008 uppmanade Sydkoreas nationella människorättskommission för andra gången försvarsministern att skapa och införa en alternativ tjänstgöring för samvetsvägrare. Dessutom lämnade kommissionen den 26 november 2007 en rapport där man visade sitt ogillande mot att man gång på gång straffar reservister som av samvetsskäl vägrar att delta i militärövningar.