Gå direkt till innehållet

19 FEBRUARI 2015
SYDKOREA

Sydkorea sätter godtyckligt samvetsvägrare i fängelse

Sydkorea sätter godtyckligt samvetsvägrare i fängelse

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter fördömer Sydkoreas regering för att de godtyckligt har satt samvetsvägrare i fängelse och kränkt deras samvetsfrihet. Detta är kommitténs femte beslut mot Sydkorea för att de fängslar samvetsvägrare, men det är första gången man säger att de gör det ”godtyckligt”. *

I de fyra tidigare besluten, som gällde totalt 501 samvetsvägrare, konstaterade kommittén att Sydkorea kränkte deras tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet som garanteras i artikel 18 i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR). Det senaste beslutet, som rörde 50 unga Jehovas vittnen, * togs den 15 oktober 2014 och offentliggjordes den 14 januari 2015, och den här gången gick kommittén längre än tidigare. De fann att regeringen också brutit mot ICCPR:s artikel 9, som förbjuder godtyckligt fängslande och garanterar rätten till kompensation, när man straffat och satt de här unga männen i fängelse för att de utövat en grundläggande rättighet. Kommittén slog fast att ”’godtyckligt’ ... måste tolkas som ett vidare begrepp och inkluderar sådant som är otillbörligt ... [och] orättvist”. Man kom därför fram till att det är godtyckligt att utfärda ”fängelsestraff för att någon utövar sin religionsfrihet och samvetsfrihet som garanteras av artikel 18 i konventionen”.

Skyldiga att ordna upp situationen

I sitt beslut uppmanade kommittén Sydkoreas regering att stryka de 50 Jehovas vittnena ur brottsregistret och ge dem skälig kompensation. Dessutom slog man fast att regeringen ”är skyldig att ... [vidta] åtgärder så att lagstiftningen garanterar rätten till samvetsvägran”. Sydkorea har 180 dagar på sig efter att beslutet togs att lägga fram ”information om vilka åtgärder som vidtagits för att tillämpa rekommendationerna”.

Sydkorea har konsekvent hävdat att man inte kan införa ett program för alternativ tjänst eftersom det skulle utgöra ett hot mot den nationella säkerheten, samt att det inte finns ett nationellt samförstånd i frågan. Och för femte gången avfärdar kommittén myndigheternas resonemang kring de här punkterna, och hänvisar till den ståndpunkt som kommit fram i tidigare rekommendationer, som publicerats 2006. Där konstaterade kommittén att Sydkorea inte hade ”kunnat påvisa vilka nackdelar det fanns för landet med att helt och fullt respektera samvetsvägrares rättigheter”. Kommittén anser i stället att om staten respekterar att invånarna handlar enligt sitt samvete, kommer det att bidra till ett stabilt och tolerant samhälle där alla känner att de hör hemma. De står därmed fast vid att Sydkorea inte har rätt att fängsla samvetsvägrare.

Genom att Sydkorea godtyckligt fängslar samvetsvägrare bryter de tydligt mot internationell lag och rättspraxis i sådana frågor.

Trots att Sydkorea undertecknade ICCPR 1990 har de konsekvent vägrat att följa kraven som gäller samvetsvägrare. Koreanska myndigheter fortsätter i stället att fängsla hundratals unga Jehovas vittnen varje år. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har upprepade gånger uttalat sig till förmån för samvetsvägrare i Sydkorea. Tiden får utvisa om regeringen kommer att låta sig påverkas av omvärldens ökande kritik och sätta stopp för det godtyckliga fängslandet, och i stället ändra lagstiftningen så att man visar respekt för invånarnas samveten.

^ § 2 Se CCPR:s meddelande nr 2179/2012, Young-kwan Kim et al. v. Republic of Korea, som antogs den 15 oktober 2014, § 7.5.

^ § 3 På bilden står 30 av de 50 unga Jehovas vittnena framför Sydkoreas högsta domstol, dit de först överklagade.