Gå direkt till innehållet

7 JULI 2015
SYDKOREA

Är Sydkoreas domare redo att tillämpa internationella normer för samvetsvägrare?

Är Sydkoreas domare redo att tillämpa internationella normer för samvetsvägrare?

Författningsdomstolen i Sydkorea kommer återigen att ta upp frågan om staten bryter mot grundlagen när den inte accepterar rätten till samvetsvägran. * Så sent som för fyra år sedan, 2011, fastslog domstolen att Sydkoreas militärtjänstlag, som inte erbjuder alternativ för samvetsvägrare, är grundlagsenlig. Domstolen hade intagit samma hållning 2004.

Nu har författningsdomstolen alltså fattat det ovanliga beslutet att granska frågan ännu en gång. Den 9 juli 2015 kommer en förhandling att inledas med tre samvetsvägrare. Flera olika organisationer har lämnat in amicus curiae-inlagor till domstolen för att stödja rätten till samvetsvägran, en rätt som blivit praxis internationellt sett. Sydkoreas hållning har därför fått uppmärksamhet från flera håll.

I omvärldens blickfång

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har uppmanat Sydkorea att ändra hållning. Sedan 2006 har kommittén vid fem olika tillfällen granskat fall som berör mer än 500 samvetsvägrare * och har slagit fast att Sydkorea måste vidta åtgärder så att landets lagstiftning garanterar rätten till samvetsvägran.

Den 13 maj 2015, i samband med den internationella dagen för vapenvägran, valde Amnesty International, en medborgarrättsorganisation med säte i London, att publicera en artikel som uppmärksammade hur Sydkorea behandlar samvetsvägrare. Artikeln fokuserade i första hand på hur unga vittnen i värnpliktig ålder påverkas av Sydkoreas nuvarande lagstiftning. Under samma vecka skrev även andra internationella medier, som CNN och The Washington Post, om samvetsvägran och unga vittnen som vägrar ta till vapen.

Domarnas dilemma

När ett Jehovas vittne i Sydkorea vägrar inställa sig, måste han dömas för värnpliktsvägran. Men fler och fler domare tycker inte att det känns rätt att döma en ofarlig ung man vars enda ”brott” är att han håller fast vid sin religiösa övertygelse. * Vid ett tillfälle började rättens ordförande vid distriktsdomstolen i Suwon gråta när hon var tvungen att döma ett Jehovas vittne skyldigt.

Den 12 maj 2015 blev däremot tre Jehovas vittnen frikända i Kwangjus distriktsdomstol. Domaren valde att gå emot gällande rättspraxis för att hantera det moraliska dilemma han upplevde. I hopp om förändring sa han till dem: ”Allt jag kan göra är att tända en gnista och hoppas att ni kan få den att flamma upp.” Åklagaren har överklagat domen.

Sju domare vid olika distriktsdomstolar har valt att föra fall vidare till författningsdomstolen hellre än att döma de anklagade för värnpliktsvägran. Dessa domare vägrar att döma unga män till fängelse som bara följer sitt samvete. I ett av de här fallen konstaterade Kang Young-hoon, domare vid Norra distriktsdomstolen i Seoul, att om man dömer samvetsvägrare ”förnekas de sina rättigheter och sin identitet. Detta kränker helt klart människors värdighet.”

Domare uppmanas ”sätta press på domstolarna”

I december 2014 anordnade det koreanska advokatsamfundet en konferens om samvetsvägran. Cheon Su-an, tidigare justitieråd i Högsta domstolen, sa i sitt inledningsanförande att det var ”en skam för nationen” att FN:s kommitté för mänskliga rättigheter och FN:s råd för mänskliga rättigheter har varit tvungna att fördöma Sydkorea. Hon konstaterade att det ”inte går att rättfärdiga att man sänder hundratals unga män i fängelse”. Sedan uppmanade hon de domare och jurister som var närvarande att ”sätta press på domstolarna” så att domsluten blir i harmoni med internationella normer.

Cheon Su-an avslutade sitt anförande med att säga: ”Vi bör införa alternativ civiltjänst så snart som möjligt. ... Det skulle vara en milstolpe i sydkoreansk historia och ett viktigt steg framåt för mänskliga rättigheter under ledning av vår första kvinnliga president. Det är bara då som vi kan tvätta bort den skamfläck som gör att vi framstår som ett bakåtsträvande land i fråga om mänskliga rättigheter.”

Kommer författningsdomstolen att tillämpa internationella normer?

Under de senaste 60 åren har tusentals Jehovas vittnen i Sydkorea fått sitta i fängelse för att de följer sitt samvete och sin religiösa övertygelse. De följer nu noga utvecklingen i författningsdomstolen. Är domarna redo att döma till samvetsvägrarnas fördel? Kommer Sydkorea att tillämpa internationella normer för mänskliga rättigheter?

^ § 2 I Sydkorea har man inte rätt att avstå från militärtjänst av samvetsskäl. Under de senaste 60 åren har därför mer än 18 000 Jehovas vittnen blivit satta i fängelse eftersom deras religiösa övertygelse gör att de inte vill ta till vapen. Senaste statistiken över hur många vittnen som sitter fängslade i Sydkorea går att läsa i ”Fängslade för sin tro: Sydkorea”.

^ § 5 Kommuniké nr 1321/2004 och 1322/2004, FN dok. CCPR/C/88/D/1321-1322/2004, 3 november 2006; kommuniké nr 1593–1603/2007, FN dok. CCPR/C/98/D/1593-1603/2007, 23 mars 2010; kommuniké nr 1642–1741/2007, FN dok. CCPR/C/101/D/1642-1741/2007, 24 mars 2011; kommuniké nr 1786/2008, FN dok. CCPR/C/106/D/1786/2008, 25 oktober 2012; kommuniké nr 2179/2012, FN dok. CCPR/C/112/D/2179/2012, 15 oktober 2014.