Gå direkt till innehållet

16 JUNI 2014
SYDKOREA

Domare kämpar med sitt eget samvete när de tvingas ignorera andras

Domare kämpar med sitt eget samvete när de tvingas ignorera andras

Rättens ordförande i distriktsdomstolen i Suwon grät när hon läste upp fängelsedomen mot 21-årige Chang-jo Im, som vägrade göra militärtjänst av samvetsskäl. Även om hon samma dag hade avkunnat fällande domar i fem andra brottmål utan att ha verkat det minsta berörd, så rörde den här orättvisa domen henne till tårar. Hon hade inget annat val än att döma den här unge mannen, ett Jehovas vittne, till 18 månaders fängelse.

Varje månad ställs domare i Sydkorea inför en liknande situation. En ung man identifierar sig i domstol som en samvetsvägrare, och oavsett sina personliga omständigheter döms han precis som väntat till 18 månaders fängelse. I sitt beslut angående en av dessa samvetsvägrare konstaterade domare Young-sik Kim: ”Domarna anser sig knappast ’straffa brottslingar’ när de har med samvetsvägrare att göra.” Det här svåra dilemmat fick honom att ifrågasätta om de lagar som gäller värnpliktsvägran verkligen ska vara vägledande när man dömer samvetsvägrare.

Sydkorea vägrar erkänna rätten till samvetsvägran och erbjuder ingen alternativ civiltjänst. Domare i Sydkorea kan inte undvika det här återkommande dilemmat, utan tvingas döma samvetsvägrare som brottslingar. De är dessutom medvetna om att FN:s kommitté för mänskliga rättigheter i flera mål, som inbegriper 501 unga män, har förklarat att Sydkorea bryter mot sina internationella åtaganden att respektera grundläggande mänskliga rättigheter genom att åtala och fängsla samvetsvägrare. Fler och fler domare får därför kämpa med sina egna samveten när de ger fängelsestraff till unga kristna män vars samveten inte tillåter dem att göra militärtjänst.

Sex distriktsdomare har nu hänskjutit mål som gäller samvetsvägran till författningsdomstolen i Sydkorea, trots att samma domstol så sent som 2011 meddelade att värnpliktslagen är grundlagsenlig. I sina utslag tar domarna också upp flera praktiska frågeställningar.

Vad några domare säger om ...

 • ... de moraliska aspekterna av att fängsla en person som av samvetsskäl inte vill göra militärtjänst

  ”Huvudsyftet med att skydda samvetsfriheten som en grundläggande rättighet enligt grundlagen är att skydda de enskildas samveten, vilka utgör grunden för människors värdighet och egenvärde. ... Även om deras beslut att vägra militärtjänst går emot den allmänna uppfattningen, skulle det vara svårt att påstå att deras beslut är ett allvarligt samhällsfientligt eller statsfientligt brott som förtjänar ett strängt och omedelbart straff.” (Domare Hye-won Lim, distriktsdomstolen i Suwon, 21 februari 2013, 2012Chogi2381.)

  ”Att man sätter sig själv i relation till andra ... och tänker igenom andra människors egenvärde har stor inverkan på hur man blir som person. I det ingår också beslutet att inte ta någon annans liv, inte ens under en väpnad konflikt. Om de som har fattat sådana beslut tvingas göra militärtjänst eller bära vapen och konsekvent straffas om de vägrar göra det, så förnekas de sina rättigheter och sin identitet. Detta kränker helt klart människors värdighet.” (Domare Young-hoon Kang, Norra distriktsdomstolen i Seoul, 14 januari 2013, 2012Chogi1554.)

 • ... hur landets säkerhet påverkas av att man erkänner rätten till samvetsvägran

  ”Det finns inga konkreta, tydliga bevis eller fakta tillgängliga som visar att ett system för alternativ civiltjänst skulle äventyra landets säkerhet eller den jämlika status som obligatorisk militärtjänst leder till.” (Domare Gwan-gu Kim, distriktsdomstolen i Changwon Masan, 9 augusti 2012, 2012Chogi8.)

  ”Det finns inte tillräckliga skäl för att påstå att landets säkerhet skulle bli så hotad att det är omöjligt att skydda människors värdighet och alla invånares människovärde därför att en minoritet, däribland Jehovas vittnen, ... vägrar göra militärtjänst och ta del i militärutbildning. Faktum är att den svarande ... redan har vägrat utföra militärtjänst trots bestraffning. Om det hade funnits tillräcklig grund för påståendet, skulle landets säkerhet och alla invånares värdighet och människovärde redan vara i allvarlig fara.” (Domare Seung-yeop Lee, distriktsdomstolen i Ulsan, 27 augusti 2013, 2013Godan601.)

 • ... hur den här frågan kan avgöras

  ”Om författningsdomstolen anser att bestämmelserna i det här målet går emot grundlagen, kan statsförvaltningen och nationalförsamlingen ta hänsyn till både landets säkerhet och samvetsfriheten och stifta lagar som erkänner rätten till samvetsvägran och samtidigt stärker landets säkerhet.” (Domare Young-sik Kim, södra distriktsdomstolen i Seoul, 9 juli 2013, 2013Chogi641.)

  ”Så länge systemet för alternativ civiltjänst är noga utformat och rätt tillämpat, så att ingen kan använda samvetsvägran som ett svepskäl för att slippa göra militärtjänst, kommer det inte att leda till någon förlust för militärmakten eller ha någon väsentlig inverkan på landets säkerhet.” (Domare Seong-bok Lee, östra distriktsdomstolen i Seoul, 20 februari 2014, 2014Chogi30.)

Vad kommer författningsdomstolen att besluta?

Domarna vill att författningsdomstolen ska komma med ett svar på de komplicerade frågor som uppstår i samband med samvetsvägran. Domstolen har beviljat prövning i 29 mål, däribland två mål som inbegriper 433 män.

Vad kommer författningsdomstolen att besluta i de här målen? Kommer Sydkoreas högsta domstol att erkänna rätten till samvetsvägran, vilket kan leda till en ny lagstiftning? I så fall kommer Sydkorea att leva upp till sina internationella åtaganden och sin egen grundlag och respektera mångas samveten – till stor glädje och lättnad för hundratals unga män som sitter orättvist fängslade.