Hjälpmedelsinställning

Search

Välj språk

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Svenska

18 MAJ 2015
SYDKOREA

Domare i Sydkorea frikänner samvetsvägrare

Domare i Sydkorea frikänner samvetsvägrare

Den 12 maj 2015 frikände Kwangjus distriktsdomstol tre Jehovas vittnen som stått anklagade för värnpliktsvägran. I domen skrev chefsrådmannen Choi Jang-seok: ”Det är nödvändigt att ta hänsyn till både samvetsfriheten, som garanteras av grundlagen, och skyldigheten att försvara sitt land.” Han fortsatte: ”När grundläggande rättigheter går emot något annat som ligger i nationens intresse, till exempel en medborgerlig plikt, är det lämpligt att tolka lagen så att man så långt som möjligt tillgodoser båda parters intressen.” Jehovas vittnen utgår från att åklagaren kommer att överklaga inom sju dagar.