Den 3 november 2015 utfärdade FN:s kommitté för mänskliga rättigheter sina rekommendationer efter att ha granskat om Sydkorea skyddar och respekterar de mänskliga rättigheterna. MR-kommittén konstaterade att Sydkorea har tagit steg i rätt riktning när det gäller de mänskliga rättigheterna, men den betonar också att regeringen ännu inte har genomfört MR-kommitténs tidigare beslut gällande rätten att vägra militärtjänst av samvetsskäl.

Rätten till samvetsfrihet och religionsfrihet

Sydkorea fortsätter att straffa dem som vägrar göra militärtjänst av samvetsskäl, trots att detta internationellt erkänns som en mänsklig rättighet. Sedan 1950 har domstolar i landet dömt mer än 18 000 Jehovas vittnen till sammanlagt omkring 36 000 års fängelse.

I MR-kommitténs rapport uppmanas Sydkorea att:

  • frige alla samvetsvägrare som sitter fängslade för att de vägrar göra militärtjänst.

  • avlägsna samvetsvägrare från belastningsregistret, ordna med att de får lämplig kompensation och säkerställa att deras personuppgifter inte blir offentliga.

  • erkänna rätten att vägra militärtjänst av samvetsskäl och göra det möjligt för samvetsvägrare att utföra alternativ civiltjänst.

Sydkoreas skyldigheter

Sedan 2006 har MR-kommittén vid fem tillfällen kritiserat Sydkoreas regering för att den inte ändrat lagen gällande rätt till samvetsvägran och för att de som åberopar den rätten bestraffas. * I kommitténs senaste rapport uppmanas regeringen att ”upprätta en handlingsplan och bestämma vilka metoder som ska användas för att genomföra kommitténs synpunkter”. Rapporten betonar också behovet av att genomföra kommitténs tidigare synpunkter.

Lee Seong-ho, ordförande i Sydkoreas kommission för mänskliga rättigheter, har bekräftat att kränkningarna av de mänskliga rättigheterna som påpekas i rapporten har ägt rum. I ett offentligt uttalande uppmanade han regeringen att följa kommitténs rekommendationer. Han sa: ”Regeringen är skyldig att helt och fullt genomföra sina åtaganden enligt ICCPR [FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter].”

MR-kommitténs uppdrag är att övervaka att ICCPR respekteras, och i den konventionen erkänns rätten till samvetsvägran. Sydkorea har förbundit sig att skydda rättigheterna som garanteras av den här konventionen, men så länge landet inte respekterar MR-kommitténs synpunkter och rekommendationer lever de inte upp till sitt åtagande.

Den senaste rapporten från MR-kommittén är en i raden av de internationella protesterna mot Sydkoreas behandling av samvetsvägrare. Många i Sydkorea och på andra platser väntar nu för att se hur regeringen kommer att reagera på uppmaningen att leva upp till sina åtaganden.

^ § 10 MR-kommittén utvärderar om olika stater respekterar de rättigheter som garanteras av ICCPR och utfärdar sedan sina synpunkter. Hittills har MR-kommittén vid fem tillfällen konstaterat att Sydkorea inte respekterar artikel 18, där det står: ”Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.” De fem granskningarna är nr 1321-1322/2004, Yeo-bum Yoon and Myung-jin Choi v. Republic of Korea, 3 november 2006; nr 1593-1603/2007, Eu-min Jung et al. v. Republic of Korea, 23 mars 2010; nr 1642-1741/2007, Min-kyu Jeong et al. v. Republic of Korea, 24 mars 2011; nr 1786/2008, Jong-nam Kim et al. v. Republic of Korea, 25 oktober 2012; nr 2179/2012, Young-kwan Kim et al. v. Republic of Korea, 15 oktober 2014