Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

9 MAJ 2016
SYDKOREA

Kommer Sydkorea att försvara samvetsfriheten?

Kommer Sydkorea att försvara samvetsfriheten?

Kim Seon-Hyeok, en 28-årig tvåbarnspappa, kämpar med något av det svåraste han har varit med om. I början av 2015 ställdes han inför rätta för att han av samvetsskäl inte vill göra militärtjänst. Han frikändes av distriktsdomstolen i Gwangju, helt i linje med internationell praxis. Det beslutet väckte uppmärksamhet i Sydkorea, där man i årtionden har fällt och fängslat samvetsvägrare. Men den frikännande domen upphävdes av en högre instans, och Kim Seon-Hyeok dömdes till 18 månaders fängelse. Han har överklagat till Sydkoreas högsta domstol som kommer att behandla fallet.

På senare år har allt fler röster höjts i Sydkorea med anledning av att landet vägrar erkänna rätten till samvetsvägran. Domare som har vågat gå mot strömmen och dömt enligt internationella regelverk får ofta se sina domar bli upphävda av högre instanser.

En distriktsdomstol försvarar rätten till samvetsvägran

Den 12 maj 2015 frikändes Kim Seon-Hyeok från anklagelsen att ha försökt slippa militärtjänst. Domare Choi Jang-Seok i distriktsdomstolen i Gwangju menade att den åtalade inte hade ignorerat sin medborgerliga plikt. Han konstaterade att Kim Seon-Hyeok, som är ett Jehovas vittne, är en djupt religiös man och att hans samvete inte tillåter honom att tjänstgöra i militären. Domaren påpekade också att Kim Seon-Hyeok gärna skulle göra civil tjänst om den inte hade varit i militärens regi. *

Det här resonemanget utvecklades vidare i domen, där domaren menade att Kim Seon-Hyeok använde sig av rätten till samvetsfrihet när han vägrade att göra militärtjänst. Domare Choi skrev: ”Rätten till samvetsfrihet bör försvaras till varje pris.” Han respekterade Kim Seon-Hyeoks personliga ställningstagande och var modig nog att inte döma likadant som i prejudicerande fall, utan i enlighet med internationella regelverk för samvetsvägrare.

”Rätten till samvetsfrihet bör försvaras till varje pris, och det kan göras på ett relativt enkelt sätt utan att undergräva medborgarnas plikt att försvara sitt land.” (Domare Choi Jang-Seok, distriktsdomstolen i Gwangju.)

I fem separata beslut, som rör över 500 ärenden, har FN:s kommitté för mänskliga rättigheter (MR-kommittén) fördömt Sydkorea för att de fängslar samvetsvägrare. I ett beslut konstaterade MR-kommittén att sådana fängelsestraff är att betrakta som godtyckligt frihetsberövande enligt artikel 9 i konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR). * MR-kommittén har, tillsammans med flera andra internationella organ, vädjat till Sydkorea om att införa ett civilt alternativ till värnplikt som samvetsvägrare kan göra. År 1990 anslöt sig Sydkorea till ICCPR och till det första frivilliga protokollet till ICCPR. Men Sydkorea har hittills inte gjort något för att genomföra MR-kommitténs fem beslut.

Skyldig eller oskyldig?

Åklagarsidan överklagade domen som var till Kim Seon-Hyeoks fördel. De menade att han var ett hot mot nationens säkerhet eftersom han vägrade att göra militärtjänst. * Den 26 november 2015 upphävdes den friande domen, och Kim Seon-Hyeok dömdes till 18 månaders fängelse för värnpliktsbrott.

Domstolen tog visserligen med CCPR:s beslut i beräkningen men menade att det sydkoreanska rättssystemet har företräde framför internationella lagar i det här fallet. Kim Seon-Hyeok överklagade domen till Högsta domstolen och lämnade in ett klagomål till FN:s arbetsgrupp för godtyckliga frihetsberövanden. * Ingen av instanserna har ännu fattat beslut i hans ärende.

Högsta domstolen och författningsdomstolen har konsekvent ignorerat samvetsvägrares rättigheter. Både år 2004 och 2011 kom författningsdomstolen fram till att värnpliktslagen inte stred mot grundlagen. Nu är samma fråga uppe för tredje gången, och författningsdomstolen väntas fatta sitt beslut inom kort.

Sedan 1953 har mer än 18 000 Jehovas vittnen dömts till fängelse i Sydkorea för att de vägrat att göra militärtjänst.

När ska Sydkorea börja följa internationella regelverk?

Kim Seon-Hyeok hamnar omedelbart i fängelse om Högsta domstolen avslår hans överklagan. Oron för hur 18 månader i fängelse kommer att påverka hans familj är en tung börda att bära. Hans fru får då försörja och ta hand om deras två små barn på egen hand, och det blir ett hårt slag för familjen, både känslomässigt och ekonomiskt. Efter hans frigivning blir det betydligt svårare för honom att få anställning, eftersom han då finns med i belastningsregistret.

Jehovas vittnen är tacksamma för att länder över hela världen följer internationella konventioner när det gäller samvetsvägrare. Kim Seon-Hyeok och Jehovas vittnen i hela Sydkorea hoppas nu att rättsväsendet ska ordna upp situationen. Kommer Högsta domstolen och författningsdomstolen att fatta beslut som är i linje med de internationella regelverk landet frivilligt anslutit sig till? Kommer Sydkorea att respektera sina invånares rätt till samvetsvägran?

^ § 5 Under 2015 fick tre andra Jehovas vittnen friande domar i distriktsdomstolen i Gwangju. Distriktsdomstolen i Suwon har också frikänt två Jehovas vittnen som anklagats för värnpliktsbrott.

^ § 7 MR-kommittén, Synpunkter, Young-kwan Kim et al. v. Republic of Korea, Kommuniké nr 2179/2012, FN dok. CCPR/C/112/D/2179/2012 (15 oktober 2014).

^ § 9 Åklagaren hävdade att samvetsvägrare påverkar landets säkerhet negativt. Men andra juridiskt sakkunniga håller inte med. Domare Kim Gwan-Gu i distriktsdomstolen i Changwon Masan är en av dem. Han säger: ”Det finns inga konkreta, tydliga bevis eller fakta tillgängliga som visar att ett system för alternativ civiltjänst skulle äventyra landets säkerhet.”

^ § 10 Man kan vända sig till FN:s arbetsgrupp för godtyckliga frihetsberövanden när någon blivit frihetsberövad för att ha utnyttjat en rättighet eller frihet som garanteras av internationella lagar om mänskliga rättigheter.

 

Ta reda på mer

VANLIGA FRÅGOR

Varför tar Jehovas vittnen inte del i krig?

Jehovas vittnen är kända världen över för att vägra gå ut i krig. Ta reda på varför.