Sedan januari 2016 har mer än 50 män som sitter fängslade i Sydkorea för att de vägrar göra militärtjänst lämnat in klagomål till FN:s arbetsgrupp för godtyckliga frihetsberövanden (WGAD). De menar att Sydkorea godtyckligt fängslat samvetsvägrare, som i själva verket bara har utnyttjat sin religions- och samvetsfrihet.

Bakgrund till klagomålen

Både FN:s kommitté för mänskliga rättigheter (MR-kommittén) och WGAD har slagit fast att det är ”godtyckligt frihetsberövande” att fängsla samvetsvägrare. * År 2014 uppmanade MR-kommittén Sydkoreas regering att sluta med den orättvisa behandlingen av samvetsvägrare, kompensera dem som suttit fängslade och stryka dem ur brottsregistret. Det beslutet ligger till grund för de klagomål som sammanlagt 682 Jehovas vittnen i Sydkorea lämnat in till WGAD. *

Sydkorea under luppen

WGAD ska framföra klagomålen till Sydkoreas regering som i sin tur får möjlighet att ge sin syn på saken, och sedan kommer WGAD att bilda sig en uppfattning. Om FN:s arbetsgrupp bedömer att klagomålen är befogade, kommer de att uppmana Sydkorea att vidta åtgärder så att samvetsvägran inte ses som något brottsligt.

Dessutom är Sydkoreas militärtjänstlag just nu under granskning i Sydkoreas författningsdomstol. Det som ska avgöras är om den lagen är grundlagsenlig eller inte och beslutet väntas komma inom kort. Författningsdomstolen är medveten om att över 600 klagomål lämnats in till WGAD. Den är också fullt medveten om att MR-kommittén gång på gång har uppmanat Sydkorea att erkänna rätten till samvetsvägran och att införa alternativ civil tjänstgöring. Omvärldens blickar riktas nu på Sydkoreas högsta rättsliga instans, och frågan är om den kommer att försvara rätten till att vägra militärtjänst av samvetsskäl.

^ § 4 FN:s råd för mänskliga rättigheter, utlåtanden från arbetsgruppen för godtyckliga frihetsberövanden, utlåtande nr 16/2008 (Turkiet), FN dok. A/HRC/10/21/Add.1, s. 145, § 38 (9 maj 2008). MR-kommittén, Synpunkter, Young-kwan Kim et al. v. Republic of Korea, Kommuniké nr 2179/2012, FN dok. CCPR/C/112/D/2179/2012, § 7.5 (15 oktober 2014).

^ § 4 631 samvetsvägrare lämnade in klagomål under 2015, och ytterligare 51 klagomål har lämnats in under 2016.