Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

SYDKOREA

Fängslade för sin tro

Fängslade för sin tro

Jehovas vittnen har varit verksamma i Sydkorea i över 100 år. Det råder religionsfrihet i landet, förutom för dem som av samvetsskäl vägrar göra militärtjänst. Ända sedan Koreakriget har man obarmhärtigt åtalat unga Jehovas vittnen som vägrar att göra militärtjänst och har inte ordnat med något alternativ för att lösa situationen. Det här har lett till att över 19 200 Jehovas vittnen har dömts till sammanlagt mer än 36 700 år i fängelse för vapenvägran där.

Hur ser omvärlden på rätten att samvetsvägra?

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter (MR-kommittén), som övervakar att staterna skyddar och respekterar rättigheterna i konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), har flera gånger slagit fast att Sydkorea * kränker samvetsvägrares rättigheter genom att sätta dem i fängelse. Kommitténs senaste beslut mot Sydkorea som berörde den här frågan kom den 14 januari 2015. Kommittén hade granskat situationen för 50 Jehovas vittnen i fängelse, och den slog återigen fast att Sydkorea har kränkt deras ”tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet”. Den konstaterade också att regeringen ägnar sig åt ”godtycklig frihetsberövelse” när de sätter personer i fängelse som enbart försöker nyttja en rätt som garanteras av ICCPR.

Den 3 november 2015 utfärdade MR-kommittén sina rekommendationer efter att ha granskat om Sydkorea respekterar de mänskliga rättigheterna. Kommittén krävde att regeringen släpper alla samvetsvägrare, stryker dem ur belastningsregistret och kompenserar dem samt att lagen ändras så att samvetsvägrare får möjlighet att göra civiltjänst. I rapporten skrev de att regeringen ”bör genomföra de synpunkter som kommittén har kommit med tidigare”.

Nationella påtryckningar

Det är fler och fler i landet som sätter press på regeringen för att få den att anpassa lagen så att samvetsvägrare får möjlighet att göra civiltjänst. Sedan 2015 har domare i distriktsdomstolar frikänt 56 Jehovas vittnen som vägrat militärtjänst av samvetsskäl. Vissa distriktsdomstolar har till exempel valt att hänvisa fall med samvetsvägrare till författningsdomstolen, och den 9 juli 2015 hölls en muntlig förhandling i författningsdomstolen för att ta reda på ifall regeringen bryter mot grundlagen när den vägrar att erkänna medborgarnas rätt till samvetsvägran. Författningsdomstolen har vid två tidigare tillfällen, 2004 och 2011, behandlat frågan och har då slagit fast att militärtjänstlagen är grundlagsenlig.

Fler och fler domstolar har skjutit rättsfall på framtiden i väntan på författningsdomstolens beslut, och som diagrammet visar är nu antalet fall som väntar på att behandlas fler än antalet vittnen i fängelse för samvetsvägran. Enligt de senaste rapporterna har 11 av de 45 anstalterna i Sydkorea inte längre några Jehovas vittnen bland sina intagna. Eftersom vittnena varit ärliga och samarbetsvilliga har det förenklat de anställdas arbetssituation. Men utan vittnen som fångar har vissa anstalter signalerat att de i fortsättningen behöver mer personal. En del av dem har också framfört att de gärna skulle låta Jehovas vittnen arbeta för dem i ett program för alternativ, civil tjänstgöring.

Tidslinje

 1. 31 oktober 2017

  Totalt 309 Jehovas vittnen sitter fängslade på grund av samvetsvägran.

  [1] Fängslade samvetsvägrare [2] Väntande rättsfall angående samvetsvägran

 2. 3 november 2015

  MR-kommittén utfärdar sina rekommendationer och uppmanar Sydkorea att införa civiltjänst som ett alternativ till militärtjänst

 3. 9 juli 2015

  Författningsdomstolen granskar militärtjänstlagen för att se om vissa delar av den bryter mot grundlagen

 4. 14 januari 2015

  MR-kommittén framför synpunkter på att Sydkorea brutit mot artikel 18 (rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet) och artikel 9 (förbud mot godtyckligt frihetsberövande) i ICCPR genom att frihetsberöva 50 Jehovas vittnen och inte erkänna deras rätt till samvetsvägran.

 5. 30 juni 2014

  Tjugoåtta fall som gäller samvetsvägran väntar på att bli behandlade av författningsdomstolen. 618 sitter fängslade

 6. 28 januari 2014

  Presidenten godkänner särskild benådning och villkorlig frigivning som förkortar fängelsevistelsen med en eller två månader för omkring 100 Jehovas vittnen som suttit fängslade för samvetsvägran. Den 31 januari sitter 513 fängslade.

 7. November 2013

  Totalt 599 Jehovas vittnen sitter fängslade på grund av samvetsvägran.

 8. April 2013

  Sjuttio procent av de fångar som är Jehovas vittnen avskils från de andra fångarna och placeras i celler med andra Jehovas vittnen.

 9. 25 oktober 2012

  MR-kommittén framför synpunkter på att Sydkorea brutit mot artikel 18 (rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet) i ICCPR genom att inte erkänna 388 Jehovas vittnens rätt till samvetsvägran.

 10. 30 augusti 2011

  Författningsdomstolen fattar ett beslut om att de lagar som gör att man kan straffa samvetsvägrare inte strider mot Koreas grundlag.

 11. 24 mars 2011

  MR-kommittén framför synpunkter på att Sydkorea brutit mot artikel 18 i ICCPR genom att inte erkänna 100 Jehovas vittnens rätt till samvetsvägran.

 12. 15 januari 2009

  En kommission, tillsatt av Koreas president för att utreda misstänkta dödsfall inom det militära, publicerar en rapport som bekräftar att Sydkoreas regering var ansvarig för fem unga Jehovas vittnens död från 1975 till 1985. De satt fängslade för samvetsvägran.

 13. December 2008

  Sydkorea omintetgör planen att införa alternativ tjänstgöring för samvetsvägrare.

 14. 18 september 2007

  Sydkoreas försvarsdepartement tillkännager en plan om att göra det möjligt för samvetsvägrare som vägrar militärtjänst av religiösa skäl att utföra alternativ tjänst, och lovar att revidera värnpliktslagen och lagen om arméreserven.

 15. 3 november 2006

  MR-kommittén framför synpunkter på att Sydkorea brutit mot artikel 18 i ICCPR genom att inte erkänna två  Jehovas vittnens rätt till samvetsvägran.

 16. 26 augusti 2004

  Författningsdomstolen fastslår att lagen om att straffa samvetsvägrare är grundlagsenlig.

 17. 2001

  Sydkoreas administrativa enhet för armén slutar tvångsrekrytera, och fängelsestraffen förkortas från de obligatoriska tre åren till ett och ett halvt år.

 18. 1 december 1985

  Kim Young-geun dör av det sadistiska våld militären utsatt honom för medan han suttit fängslad för samvetsvägran.

 19. 17 augusti 1981

  Kim Sun-tae dör av det sadistiska våld militären utsatt honom för medan han suttit fängslad för att han vägrat militärtjänst av samvetsskäl.

 20. 28 mars 1976

  Jeong Sang-bok dör efter våldsamma slag och grym behandling av militären på grund av hans samvetsvägran.

 21. 19 mars 1976

  Lee Choon-gil dör efter att militärpolisens våldsamma behandling orsakat en sprucken mjälte under hans tid i fängelse som samvetsvägrare.

 22. 14 november 1975

  Kim Jong-sik dör efter att ha blivit svårt slagen och torterad av officerare på grund av hans samvetsvägran.

 23. 1975

  President Park Jeong-hee inför allmän värnplikt och kräver att alla tar del. Män som är Jehovas vittnen förs med våld till militära rekryteringskontor.

 24. 30 januari 1973

  Lagen om hur de som bryter mot militärtjänstlagen ska straffas träder i kraft. Maxstraffet för samvetsvägrare förlängs från tre till tio års fängelse. Detta får också till följd att en del inkallas upprepade gånger.

 25. 1953

  De som vägrar militärtjänst av samvetsskäl börjar fängslas i Sydkorea.

^ § 4 Sydkorea är part i internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR) och har godkänt det första frivilliga protokollet till ICCPR, som gör att invånarna i Sydkorea kan lämna in klagomål till MR-kommittén om deras rättigheter kränks.