Den 18 oktober 2016 kom domen från en appellationsdomstol i Gwangju som gäller samvetsvägrarna Kim Hye-Min, Cho Lak-Hoon och Kim Hyeong-Geun. De har åtalats för att ha undvikit militärtjänst, men domen förklarar dem oskyldiga. De tre männen är Jehovas vittnen, och de är de första som blir frikända i den här frågan i en så hög instans i Sydkorea.

Domare Kim Young-Shik förklarar: ”Rättens bedömning är att männen har vägrat att göra militärtjänst på grund av sin religiösa övertygelse och av samvetsskäl. Religions- och samvetsfrihet är medborgerliga rättigheter och ska inte begränsas av bestraffning.”

Om åklagaren väljer att överklaga, kommer fallet att gå vidare till Högsta domstolen. I nuläget har Högsta domstolen över 40 fall på sitt bord som gäller samvetsvägrare som dömts skyldiga. Philip Brumley, Jehovas vittnens chefsjurist, säger: ”Trots att Sydkoreas högsta domstol och författningsdomstol hittills har vägrat att erkänna rätten till samvetsvägran, så har appellationsdomstolen erkänt den rätten och följt internationell praxis. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har bekräftat rätten [till samvetsvägran] i över 500 beslut.”