Ett historiskt beslut kommer snart att fattas av Sydkoreas författningsdomstol, som återigen ska jämföra grundlagsprinciper med militärtjänstlagens straff av samvetsvägrare. Förväntningarna inför domstolens beslut har ökat sedan man hade en offentlig förhandling i juli 2015. Nyligen bekräftade domstolens president Park Han-Chul att man skulle offentliggöra ett beslut innan hans ämbetsperiod löper ut den 30 januari 2017.

Ett beslut som påverkar tusentals

Sydkoreas författningsdomstol är den högsta rättsinstansen i landet och har rätt att avgöra om militärtjänstlagen är grundlagsenlig. Domstolen har blivit ombedd att granska lagen, som i nuläget sätter personer i fängelse som vägrar militärtjänst på grund av sitt samvete. Domstolen förväntas avgöra om det nuvarande straffet strider mot Sydkoreas grundlag och dess garantier för samvets- och religionsfrihet.

Om domstolen anser att Sydkorea, som i årtionden har satt samvetsvägrare i fängelse, inte följer grundlagen kommer man att behöva se över hur man ska behandla samvetsvägrare. En sådan positiv utgång skulle förmodligen leda till att man slutar åtala, döma och fängsla unga män som följer sitt samvete och vägrar göra militärtjänst.

Oklart för domstolarna

Författningsdomstolen har tidigare behandlat den här frågan 2004 och 2011. Båda gångerna fastställde domstolen att lagen som sätter samvetsvägrare i fängelse är grundlagsenlig. Även Högsta domstolen, som är landets högsta appellationsdomstol, fastslog både 2004 och 2007 att samvetsvägran inte är en godkänd anledning till att vägra militärtjänst. Trots de här höga instansernas beslut är frågan om hur lagen ska tillämpas fortfarande oklar – även i domstolar.

Domstolar i Sydkorea har i alla instanser uttryckt motvilja mot att döma samvetsvägrare till fängelse. Författningsdomstolen har sedan sitt beslut 2011 gått med på att behandla sju fall från distriktsdomstolar och ytterligare 22 fall från enskilda personer. Även beslut från Högsta domstolen har mött invändningar, och mer än 40 fall som rör samvetsvägran ligger på Högsta domstolens bord. Sedan maj 2015 har domstolar nio gånger gjort bedömningen att samvetsvägrare inte har gjort sig skyldiga till något brott.

I oktober 2016 lade en appellationsdomstol märke till hur svårt det var för både lägre och högre domstolar att fatta beslut och sa: ”Man har aldrig tidigare haft så svårt att tolka och tillämpa en enskild lag som i det här fallet.” Den här appellationsdomstolen avkunnade en dom som var först i sitt slag när den frikände tre samvetsvägrare. Den domen välkomnades av Seoul Bar Association, som ansåg att den var ”mycket betydelsefull”. Presidenten för Seoul Bar Association, Kim Han-Kyu, konstaterade att författningsdomstolen nu har sista ordet.

”Man har aldrig tidigare haft så svårt att tolka och tillämpa en enskild lag som i det här fallet.” (Kwangjus distriktsdomstol, fall gällande Cho Lak-Hoon, daterat den 18 oktober 2016)

Ett långdraget problem får snart sin lösning

Kim Han-Kyu säger vidare: ”Allmänheten väntar med spänning på ett positivt besked [från författningsdomstolen] i den här frågan. Samvetsvägrare straffas i nuläget som kriminella och har ingen möjlighet att göra någon alternativ tjänstgöring. Författningsdomstolen, den slutliga försvararen av de mänskliga rättigheterna, uppmanas att lämna ett besked så snart som möjligt.”

De senaste 60 åren har i princip alla familjer i Sydkorea som är Jehovas vittnen berörts av det här problemet, då fäder, söner och bröder har dömts till fängelse för att de vägrat göra militärtjänst. Om beslutet skulle bli till fördel för samvetsvägrare skulle det innebära ett slut på de olönsamma fängelsestraffen och på att unga män stämplas som kriminella. Det skulle stärka rätten till samvets- och religionsfrihet för alla invånare i landet.

All uppmärksamhet är nu riktad mot det historiska beslut som Sydkoreas författningsdomstol väntas fatta inom kort.