Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

12 OKTOBER 2016
SYDKOREA

Brottsregistret förvärrar orättvisorna för samvetsvägrare

Brottsregistret förvärrar orättvisorna för samvetsvägrare

I januari 2016 klev Gwon Hyun-Jun och Oh Gwang-Taek på ett flygplan som skulle från Sydkorea till Japan, och de såg fram emot en trevlig semester där. Väl framme på flygplatsen i Nagoya köade de till gränskontrollen i tron om att de utan problem skulle få komma in i landet. Men eftersom deras inreseformulär visade att de var straffade sedan tidigare blev de förhörda av några tjänstemän.

De två unga männen förklarade att de dömts till fängelse för att de av samvetsskäl hade vägrat militärtjänst men att deras ställningstagande är en internationellt erkänd rättighet. Tjänstemännen lät dem ändå inte komma in i landet. De två männen vände sig flera gånger till det japanska konsulatet i Sydkorea, men utan framgång. Den bistra verkligheten kom i kapp dem: deras modiga ställningstagande för sin religiösa övertygelse skulle få långtgående konsekvenser och påverka deras liv på oväntade sätt.

Ont blir värre

Samvetsvägrare i Sydkorea erbjuds bara två alternativ: att gå emot sitt samvete och göra militärtjänst eller att sitta i fängelse. Trots internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter får samvetsvägrare inga andra alternativ i Sydkorea. * Ett fängelsestraff innebär också att man hamnar i brottsregistret, och regeringen vägrar att göra något åt det. Det här förvärrar ett redan stort problem eftersom de blir orättvist behandlade även efter att de avtjänat sitt fängelsestraff. Deras ”kriminella” förflutna gör det svårare för dem att få anställning och hindrar dem från att resa till länder som Japan, som är ett vanligt resmål för sydkoreaner.

Andra män i Sydkorea som också blivit dömda som samvetsvägrare upplever liknande orättvisor. I december 2011 reste till exempel Kang Jin-Mo och hans japanska fru, Kotomi, till Japan för att hälsa på hennes familj. Jin-Mo nekades att komma in i landet på grund av att han tidigare blivit straffad som samvetsvägrare, så han fick lämna sin fru i Japan och själv återvända till Sydkorea. Han har försökt att få komma in i Japan igen men har nekats.

Ett undantagsfall

Japan är ett undantagsfall som behandlar samvetsvägrare som persona non grata, dvs. icke önskvärda. Men Gwang-Taek, som nämndes tidigare, fick ändå så småningom visum från det japanska konsulatet i Sydkorea. Han gav tjänstemän på konsulatet ett inbjudningsbrev från sina vänner i Japan som hade ordnat för hans vistelse och gett andra garantier. Han kunde resa till Japan i början av juli 2016.

Till skillnad från Japan ser de flesta andra demokratiska länder inte samvetsvägrare som kriminella, utan låter dem komma in i landet trots att de har ett ”kriminellt” förflutet. Vissa länder är ännu mer tillmötesgående. Australien, Frankrike och Kanada ger sydkoreanska samvetsvägrare asylrätt. Det här är i linje med den senaste resolutionen om samvetsvägran från FN:s råd för mänskliga rättigheter. Den uppmuntrar länder ”att överväga att ge asylrätt till dem som av samvetsskäl vägrar att göra militärtjänst och som sannolikt riskerar förföljelse i hemlandet för att de vägrar att göra militärtjänst när det inte finns något alternativ, eller inget fullgott alternativ, för samvetsvägrare”. *

Juridiska ombud för Jehovas vittnen har kontakt med japanska myndigheter för att komma fram till en lösning. André Carbonneau, som är jurist med inriktning mot internationella mänskliga rättigheter, säger: ”Att Oh Gwang-Taek fick komma in i Japan visar att det inte är svårt att ta hänsyn till de här männen. Det är bara en fråga om att japanska myndigheter ska införa en policy som erkänner att samvetsvägrare är fridsamma personer och inte ’kriminella’ och därför borde få komma in i landet, trots tidigare fängelsestraff.”

Ska Sydkorea göra något åt orättvisan?

Det internationella samfundet anser att samvetsfångar inte är kriminella. Sedan 2006 har FN:s kommitté för mänskliga rättigheter (MR-kommittén) upprepade gånger fördömt Sydkorea för att de fängslar samvetsvägrare. MR-kommittén klassar sådana fängelsestraff som ”godtyckligt frihetsberövande”. Den har uppmanat regeringen att stifta lagar som skyddar rätten till samvetsvägran. Dessutom slår MR-kommittén fast att Sydkorea borde stryka samvetsvägrarna ur brottsregistret. *

Sydkorea fortsätter att ignorera dessa riktlinjer från MR-kommittén. Men som part i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter med dess frivilliga protokoll har Sydkorea gått med på att följa MR-kommitténs beslut, även om dessa strider mot landets lagar.

Så länge Sydkorea vägrar att foga sig efter internationell praxis och erkänna samvetsvägran som en grundläggande mänsklig rättighet, kommer hundratals fler att behöva utstå orättvisa fängelsestraff och dessutom få stämpeln som kriminella. * Jehovas vittnen ser fram emot den dag då Sydkorea ska erkänna rätten till samvetsvägran och sluta straffa dem som följer sitt samvete. Under tiden hoppas sydkoreaner som Hyun-Jun och Gwang-Taek att japanska myndigheter ska införa en policy som tillåter samvetsvägrare att komma in i Japan.

^ § 5 I nuläget är Sydkorea ett av endast fyra länder som sätter Jehovas vittnen i fängelse för att de vägrar militärtjänst på grund av sitt samvete. De flesta länder med allmän värnplikt erkänner rätten till samvetsvägran och erbjuder någon slags frikallelse eller någon form av civil tjänst som inte ligger under militären.

^ § 9 Se resolution 24/17, ”Conscientious objection to military service”, från FN:s råd för mänskliga rättigheter den 8 oktober 2013.

^ § 12 Se kommuniké nr 1642-1741/2007, Jeong med flera mot Sydkorea, synpunkter från FN:s kommitté för mänskliga rättigheter den 24 mars 2011.

^ § 14 De senaste fem åren har Sydkorea satt 2 701 unga män bland Jehovas vittnen i fängelse för att de av samvetsskäl vägrat militärtjänst.