Tre unga män, Kim Hye-Min, Cho Lak-Hoon och Kim Hyeong-Geun, gick från rättssalen som fria män, tacksamma för att inte ha blivit dömda till fängelse. Det var ett överraskande beslut, för deras fall gällde att de vägrat militärtjänst av samvetsskäl, något som gör att hundratals män sätts i fängelse i Sydkorea varje år. Det här har varit ett problem i många år och har lett till att de här tre männens fäder och mer än 19 000 andra suttit i fängelse, så de räknade med att det skulle sluta på samma sätt för dem. Men nu förklarades de alltså oskyldiga av Gwangjus appellationsdomstol. Det är ett historiskt beslut som ger hopp om en förändrad syn på den här saken.

Appellationsdomstol fattar ”årets bästa domstolsbeslut”

Åtminstone 200 nyhetskällor rapporterade om det här fallet. De framhöll inte bara följderna av att en appellationsdomstol för första gången friat samvetsvägrare, utan också att det generellt sett finns ett ökat intresse av den här frågan. En tidning skrev att det var ”årets bästa domstolsbeslut”, och en annan hade med det på sin topp 5-lista över domstolsbeslut i Sydkorea under 2016.

Appellationsdomstolens beslut återspeglar den förändrade syn på saken som finns bland juridiska experter och domare. I flera fall den senaste tiden har domarna insett att de här männen drivs av en äkta och innerlig moralisk övertygelse och att man bryter mot deras samvetsfrihet både om man tvingar dem till militärtjänst och om man straffar dem för att de vägrar. Domarna kom fram till att männen hade en ”godtagbar grund” för att vägra militärtjänst. Under de senaste 20 månaderna har olika domare frikänt 16 samvetsvägrare och inte sett det som att de försöker smita undan från militärtjänst.

”Det är en anmärkningsvärd utveckling”, säger Oh Du-Jin, en jurist som har representerat många samvetsvägrare. Han säger: ”Jag är glad att se allt fler friande domar, och nu senast i en högre instans. Åklagare förväntas överklaga sådana beslut, men den förändrade synen inom Sydkoreas rättsväsende bidrar till att mer och mer uppmärksamhet riktas mot författningsdomstolens pågående utredning av frågan om samvetsfrihet.”

En lösning inom räckhåll?

I Sydkorea väntar man på att landets författningsdomstol ska meddela ett beslut. Domstolen jämför nu den samvetsfrihet som garanteras i grundlagen med militärtjänstlagens straff av dem som använder den här rättigheten för att vägra militärtjänst av religiösa eller andra skäl.

Hong Dae-Il, en talesman för Jehovas vittnen i Sydkorea, säger: ”Tusentals familjer i Sydkorea vill se en lösning som tar hänsyn till de unga män som inte vill gå emot sitt samvete och sin religiösa övertygelse. Vi ser fram emot ett beslut från författningsdomstolen som visar respekt för de här männen.”