Sri Lankas högsta domstol har beviljat prövningstillstånd i fall där religiösa extremister utsatt Jehovas vittnen för våldsdåd. Sedan 2013 har Jehovas vittnen allt oftare råkat ut för hot, förtal och pöbelangrepp som anstiftats av extremistiska buddhistmunkar. Polisen har inte ingripit för att skydda Jehovas vittnen eller andra religiösa minoriteter, och därför fortsätter de religiösa extremisterna. Det har lett till ett osäkert klimat som präglas av religiös intolerans.

Händelser som lett fram till förhandlingar i Högsta domstolen

Den 1 mars 2014 anklagades två kvinnor som är Jehovas vittnen i Talawa (Norra centralprovinsen) på falska grunder för ”tvångskonvertering”. Två buddhistmunkar och två poliser hade reagerat på att de pratade med andra om sin tro, något som de har rätt till enligt Sri Lankas lag. De två kvinnorna greps och togs till stationen, där poliserna och munkarna skrek och förolämpade dem i flera timmar. Polisen anmälde inte kvinnorna för något brott men satte dem ändå i häktet över natten.

Den 29 oktober 2014 grep polisen fyra kvinnor (se bilden) i Walasmulla (Sydprovinsen) och stängde in dem över natten tillsammans med dömda brottslingar. Under den här flera timmar långa pärsen blev de förolämpade, men de klarade sig utan fysiska skador.

I båda fallen kränktes kvinnornas rättigheter, och därför anmälde de poliserna och lämnade in klagomål till Sri Lankas högsta domstol. Högsta domstolen ansåg att deras uppgifter var trovärdiga och gav dem prövningstillstånd. Kvinnorna som var med om händelsen i Talawa säger: ”Vi är glada att Högsta domstolen gett prövningstillstånd för vårt fall. Det har gjort att vi fått tillbaka förtroendet för Sri Lankas rättssystem.” Vid den förberedande förhandlingen som hölls den 29 maj 2015 sa domare Sisira de Abrew att Jehovas vittnen ”är fredliga människor” och att deras litteratur ”inte är emot buddhismen”. De båda huvudförhandlingarna kommer att hållas senare under året.

Appellationsdomstol granskar polisens agerande

Jehovas vittnen i Colombo, Sri Lankas huvudstad, har vänt sig till en appellationsdomstol och anmält 11 tillfällen då polisen inte har lyckats skydda dem. Vid ett tillfälle var det en buddhistisk munk som misshandlade Niroshan Silva och tvingade med honom till polisstationen för att anmäla honom. Polisen ingrep inte för att skydda Niroshan Silva, utan deltog i stället i misshandeln.

Niroshan Silva säger: ”Vi är inte ute efter någon slags särbehandling här i Sri Lanka. Vill bara att alla ska bli rättvist behandlade och få rätt till religionsfrihet.” Domstolen har gett fallet prövningsrätt.

Positiv utveckling

Sri Lanka har erkänt att religiös intolerans är ett problem i landet och har lovat att ”anstränga sig mer för att skydda religionsfriheten”. Jehovas vittnen ser det här medgivandet som ett steg i rätt riktning.

Jayasuriya Chrishantha Weliamuna, en erfaren människorättsadvokat som företräder Jehovas vittnen, säger: ”Sri Lanka har under lång tid varit ett multireligiöst land, och fram tills nyligen har det inte varit några problem mellan religionerna. Förändringen vi sett beror på att vissa grupper hotat och slagit Jehovas vittnen och andra religiösa minoriteter, vilket har kränkt deras grundläggande rättigheter. Myndigheterna får inte bidra till de falska ryktena, utan måste utreda händelserna.”

Jehovas vittnen hoppas att rättsväsendet ska värna om deras religionsfrihet. Nu väntar de på att myndigheterna ska se till att lagen följs och att deras grundlagsenliga rättigheter ska respekteras.