Jehovas vittnen har varit aktiva i Sri Lanka sedan 1910. År 1952 öppnade de ett kontor för att samordna sin religiösa verksamhet, och 1981 registrerade de sin juridiska sammanslutning, Watch Tower Bible and Tract Society of Lanka. I allmänhet är de fria att utöva sin religion.

Det största problemet Jehovas vittnen kämpar med är det pöbelvåld som extremistiska buddhistmunkar ligger bakom. Myndigheterna förvärrar i de flesta fall problemet eftersom de inte skyddar Jehovas vittnen och vägrar att åtala förövarna. Under 2014 uttryckte FN:s kommitté för mänskliga rättigheter oro och uppmanade regeringen att stoppa angreppen och att väcka åtal vid alla rapporterade våldsamheter mot religiösa minoriteter som Jehovas vittnen.

Jehovas vittnen har överklagat till högre domstolar och till myndigheterna i Sri Lanka för att ta itu med problemet. Jehovas vittnen hoppas att de i framtiden kan uppleva religionsfrihet i Sri Lanka utan att behöva vara rädda för att bli attackerade av religiösa extremister.