Hjälpmedelsinställning

Välj språk

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Svenska

SINGAPORE

Fängslade för sin tro

Fängslade för sin tro

Myndigheterna i Singapore tillämpar allmän värnplikt och erkänner inte rätten till samvetsvägran. Unga Jehovas vittnen döms till två på varandra följande fängelsestraff på totalt 39 månader.

När ett Jehovas vittne fyller 18 år är han enligt lagen skyldig att inställa sig för militärtjänst. När han vägrar döms han till 15 månader i militärfängelse. Efter att den perioden löpt ut släpps han men blir genast beordrad att ta på sig en uniform och ta del i militär utbildning. När han återigen vägrar ställs han inför krigsrätt en andra gång och döms till 24 månaders fängelse.

Singapore vägrar rätta sig efter FN:s riktlinjer

FN har länge uppmanat sina medlemsländer att ”erkänna vapenvägran av samvetsskäl som ett lagligt sätt att använda rätten till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, som antogs i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna”. Singapore har varit en del av FN sedan 1965, men de har sagt att de inte håller med i den här frågan. I ett brev, daterat 24 april 2002, till FN:s kommission för mänskliga rättigheter skrev en singaporiansk statstjänsteman att ”när en individs trosuppfattningar eller handlingar går emot detta [nationens rätt till ett försvar] måste statens rätt att upprätthålla nationens säkerhet få företräde.” I tydliga ordalag fortsatte han: ”Vi anser inte att rätten att vägra militärtjänst av samvetsskäl är allmänt tillämplig.”

Tidslinje

 1. 25 juni 2016

  Totalt 14 Jehovas vittnen sitter fängslade för samvetsvägran.

 2. 12 december 2014

  Totalt 19 Jehovas vittnen sitter fängslade för samvetsvägran, däribland en som vägrat reservtjänstgöring.

 3. 16 september 2014

  Totalt 15 Jehovas vittnen sitter fängslade för samvetsvägran, däribland en som vägrat reservtjänstgöring.

 4. 30 juli 2014

  Totalt 16 Jehovas vittnen sitter fängslade i försvarsmaktens regi i Singapore för att de har vägrat militärtjänst av samvetsskäl.

 5. November 2013

  Totalt 18 Jehovas vittnen sitter fängslade för att de har vägrat militärtjänst av samvetsskäl.

 6. 24 april 2002

  En statstjänsteman bekräftar att Singapore inte erkänner rätten till samvetsvägran.

 7. Februari 1995

  Allt fler singaporianer som är Jehovas vittnen grips och motarbetas.

 8. 8 augusti 1994

  Singapores högsta domstol avslår ett överklagande från Jehovas vittnen.

 9. 12 januari 1972

  Myndigheterna i Singapore avregistrerar Jehovas vittnen.