Myndigheterna i Singapore tillämpar allmän värnplikt och erkänner inte rätten till samvetsvägran. Unga Jehovas vittnen döms till två på varandra följande fängelsestraff som totalt varar upp till 39 månader.

När en ung man fyller 18 år är han enligt lag skyldig att gå med i Singapores militär. Om han vägrar på grund av samvetsskäl kan han få sitta upp till 15 månader i militärfängelse. Efter att den perioden löpt ut släpps han men blir genast beordrad att ta på sig en uniform och ta del i militär utbildning. Om han återigen vägrar ställs han inför krigsrätt en andra gång och kan få sitta i fängelse i upp till 24 månader till.

Singapore vägrar rätta sig efter FN:s riktlinjer

FN har länge uppmanat sina medlemsländer att ”erkänna vapenvägran av samvetsskäl som ett lagligt sätt att använda rätten till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, som antogs i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna”. Singapore har varit en del av FN sedan 1965, men de har sagt att de inte håller med i den här frågan. I ett brev, daterat 24 april 2002, till FN:s kommission för mänskliga rättigheter skrev en singaporiansk statstjänsteman att ”när en individs trosuppfattningar eller handlingar går emot detta [nationens rätt till ett försvar] måste statens rätt att upprätthålla nationens säkerhet få företräde.” I tydliga ordalag fortsatte han: ”Vi anser inte att rätten att vägra militärtjänst av samvetsskäl är allmänt tillämplig.”

Tidslinje

 1. 12 oktober 2018

  Totalt nio Jehovas vittnen sitter fängslade för samvetsvägran.

 2. November 2013

  Totalt 18 Jehovas vittnen sitter fängslade för att de har vägrat militärtjänst av samvetsskäl.

 3. 24 april 2002

  En statstjänsteman bekräftar att Singapore inte erkänner rätten till samvetsvägran.

 4. Februari 1995

  Allt fler singaporianer som är Jehovas vittnen grips och motarbetas.

 5. 8 augusti 1994

  Singapores högsta domstol avslår ett överklagande från Jehovas vittnen.

 6. 12 januari 1972

  Myndigheterna i Singapore avregistrerar Jehovas vittnen.