Gå direkt till innehållet

1 OKTOBER 2014
RYSSLAND

Jehovas vittnen vädjar till Rysslands högsta domstol sedan deras juridiska sammanslutning i Samara blivit upplöst

Jehovas vittnen vädjar till Rysslands högsta domstol sedan deras juridiska sammanslutning i Samara blivit upplöst

Den 8 oktober 2014 kommer Rysslands högsta domstol att behandla Jehovas vittnens överklagan angående upplösandet av deras lokala religiösa organisation (LRO). En lägre domstol har tidigare bedömt att LRO i Samara är extremistisk. Om högsta domstolen inte upphäver domen kan det leda till allvarliga konsekvenser för de mer än 1 500 Jehovas vittnen som bor i Samara.

Åklagarmyndigheternas aggressiva metoder

Rättsprocessen mot LRO inleddes i april 2014, när åklagarmyndigheten i Samara ansökte hos den regionala domstolen i Samara om att få upplösa sammanslutningen på grund av ”extremistisk aktivitet”. Innan den regionala domstolen ens hade behandlat ärendet upplöste åklagarmyndigheten tillfälligt LRO och beslagtog dess egendom. Efter det, men innan rättegången ens börjat, lade Rysslands justitiedepartement till LRO i Samara på en lista över religiösa sammanslutningar vars aktivitet har förbjudits på grund av anklagelser om extremism. Den 29 maj 2014 dömde domare Sjabajeva till förmån för åklagaren och beordrade att LRO skulle upplösas och att dess egendom skulle konfiskeras.

Det här är inte första gången åklagarmyndigheten i Samara har försökt få LRO i Samara upplöst. 2009 lämnade åklagarmyndigheten in en anmälan som ledde till rättegång, men anmälan drogs senare tillbaka. Den här gången använde de sig av en annan metod för att nå sitt mål.

Ryska domstolar upplöser LRO på tvivelaktiga grunder

I januari 2013 och januari 2014 sökte polisen igenom lokaler som Jehovas vittnen hyrde för sina religiösa möten och ”hittade” religiös litteratur som fanns med på den statliga förteckningen över extremistiskt material. Den lokala åklagarmyndigheten i Samara gav LRO en varning efter genomsökningen 2013, och när polisen hittade religiösa publikationer igen i januari 2014 inledde åklagarmyndigheten ett förvaltningsmål. Den 7 mars 2014 dömdes LRO skyldiga av distriktsdomstolen i Samara och fick betala 50 000 rubler (ca 8 800 kronor) i böter. Jehovas vittnen i Samara är övertygade om att det var polisen som hade placerat ut publikationerna vid båda tillfällena. Dessutom bestrider Jehovas vittnen de domslut som klassar deras publikationer som extremistiska och har vänt sig till Europadomstolen.

Efter att åklagarmyndigheten i Samara vunnit i distriktsdomstolen lämnade de in sin anmälan om extremism till den regionala domstolen i april 2014. Målet var att få LRO upplöst. Jehovas vittnens advokater argumenterade inför domare Sjabajeva att det inte fanns någon laglig grund för att upplösa LRO, och att det inte finns något extremistiskt i Jehovas vittnens eller i LRO:s trosuppfattningar eller verksamhet. De hävdade också att polisen hade placerat ut de ”förbjudna” publikationerna under genomsökningarna. Trots detta beslöt domare Sjabajeva att upplösa LRO i Samara.

Kommer ryska myndigheter att fortsätta motarbeta religionsfriheten?

Fallet i Samara följer samma mönster som det man tidigare sett i de juridiska myndigheternas agerande i fallet mot Jehovas vittnen i Taganrog, där myndigheterna för första gången felaktigt tillämpade lagen mot extremism på Jehovas vittnens verksamhet. Myndigheterna lyckades få LRO i Taganrog upplöst 2009, och senare inledde man ett brottmål mot enskilda vittnen. Brottmålet fortsatte med att sju Jehovas vittnen åtalades och fälldes, enbart för att de hade varit med vid religiösa möten. Risken är att utgången blir densamma för Jehovas vittnen i Samara.

Hur långt kommer de ryska myndigheterna att gå i sin attack mot Jehovas vittnen? Sedan juni 2014 har falska anklagelser riktats mot Jehovas vittnen i olika delar av Ryssland för att de har spridit så kallad extremistisk religiös litteratur. Jehovas vittnen i Samara hoppas att Rysslands högsta domstol ska ge dem rättvisa.