Brottmålet mot 16 Jehovas vittnen i domstolen i Taganrog har fortsatt under maj 2014. Det är det enda målet i Ryssland där ryska medborgare hotas med åtal om de inte avsäger sig sin tro. En av de anklagade säger: ”De vill att jag ska vara som alla andra, de vill inte att jag ska vara annorlunda ... De vill inte att jag ska gå ut och tala om Bibeln ... Jag vet inte vad som händer härnäst.”

Ryska myndigheter har sedan 2009 i allt större omfattning och på ett felaktigt sätt tillämpat en antiextremistlag på Jehovas vittnens verksamhet. Viktor Zjenkov, en av Jehovas vittnens advokater, säger: ”Jag har analyserat de händelser på senare år som har samband med åtalen mot Jehovas vittnen och funnit att de myndigheter som ska upprätthålla lag och ordning har fört en oavbruten, målinriktad kamp mot Jehovas vittnen.” Myndigheterna i Taganrog har haft en ännu aggressivare inställning och behandlat vittnena som om deras verksamhet var förbjuden i regionen, trots att Jehovas vittnen har varit registrerade i Ryska federationen sedan 1992. Det är tydligt vilket mål myndigheterna i Taganrog har. Ett annat Jehovas vittne bland de åtalade berättar: ”Utredaren sa rakt ut på sitt kontor: ’Underteckna ett papper som förklarar att du inte längre är ett Jehovas vittne, så lägger vi ner hela fallet och släpper dig – du kan gå.’”

Beroende på domstolens beslut kan dessa 16 Jehovas vittnen dömas till böter, tvångsarbete eller fängelse. Om de fälls är religionsfriheten i hela Ryssland hotad. Då kommer alla Jehovas vittnen i Ryssland att förstå att de riskerar liknande rättsliga åtgärder enbart genom att ta del i sin fridsamma religiösa verksamhet. Aljona Borodina, en annan av Jehovas vittnens advokater, säger: ”Jehovas vittnen möter konstant motstånd från de statliga myndigheterna. Deras litteratur förs upp på förteckningen över extremistiskt material. Om en domstol förklarar en bok extremistisk, förstör man den enligt domsutslaget. En författare skrev: ’Där man bränner böcker bränner man snart också människor.’ Religionsfriheten är allvarligt hotad.”

Domaren förväntas avkunna sin dom någon gång under juni 2014. Jehovas vittnen världen över och många andra som sätter värde på religionsfriheten är mycket intresserade av utgången.