Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

22 APRIL 2014
RYSSLAND

Ryska medborgares religionsfrihet hotad

Ryska medborgares religionsfrihet hotad

Just nu pågår ett unikt fall i Rysslands rättshistoria. Sexton Jehovas vittnen * i Taganrog har åtalats bara för att de samlas till religiösa möten och utövar sin tro. * Om de döms skyldiga kan de få böter på upp till 300 000 rubel (ca 55 500 kronor) eller i vissa fall upp till åtta års fängelse. De sexton åtalade har förbjudits att lämna Taganrog tills fallet är avgjort.

Svårigheterna för Jehovas vittnen i Taganrog började i juni 2008 när distriktsåklagaren i Rostov lämnade in en begäran om att upplösa och förbjuda Jehovas vittnens religiösa organisation i Taganrog. Distriktsåklagaren hävdade även att Jehovas vittnens litteratur är extremistisk. Distriktsåklagaren vann målet, och domen fastställdes sedan av Rysslands högsta domstol den 8 december 2009.

Efter Högsta domstolens beslut konfiskerades församlingens Rikets sal (möteslokal), och därför blev de tvungna att hålla sina möten i privata hem. Domstolen uppförde också 34 av Jehovas vittnens publikationer på den statliga förteckningen över extremistiskt material. Jehovas vittnen har överklagat domarna och vänt sig till Europadomstolen.

Till följd av denna rättsliga utveckling har myndigheterna i Taganrog börjat trakassera Jehovas vittnen. Under 2011 gick polisen in i 19 hem. De trängde sig in så tidigt som klockan sex på morgonen och väckte familjer, även äldre och barn, för att under åtta till elva timmar söka efter ”extremistisk” litteratur. Poliserna beslagtog godtyckligt all religiös litteratur de hittade och tog även personliga tillhörigheter. De lokala myndigheterna filmade i hemlighet Jehovas vittnens möten för att finna ytterligare åtalspunkter. Händelserna i Taganrog har fått de ryska myndigheterna att trakassera och förfölja Jehovas vittnen i hela Ryssland. *

Jehovas vittnen är en internationellt erkänd religion. Både den ryska grundlagen och Europakonventionen garanterar religionsfrihet. Högsta domstolar världen över har fastställt Jehovas vittnens rätt till sådan frihet. Men myndighetspersoner i Taganrog agerar som om dessa mänskliga rättigheter inte gäller Jehovas vittnen.

Fallet kommer att avgöras i maj, när domstolen i Taganrog har hört slutpläderingarna. Om dessa sexton fälls kommer det att hota friheten för de andra omkring 800 Jehovas vittnen som finns i Taganrog. Det kan också bli ett prejudikat i pågående rättsfall mot Jehovas vittnen i andra delar av Ryssland.

Grigorij Martynov, talesman för Jehovas vittnen i Ryssland, kommenterar fallet: ”Det är ett obefogat angrepp på religionsfriheten. Jehovas vittnen utgör inget hot mot den ryska federationens suveränitet eller säkerhet. De blir förföljda och orättvist behandlade bara för att de är Jehovas vittnen.”

^ § 2 Det är bara tio av de sexton åtalade med på bilden.

^ § 2 De ryska myndigheterna väckte åtal mot dem enligt artikel 282, paragraf 1 och 2, i den ryska brottsbalken, och de sexton vittnena riskerar fängelse i upp till tre år. Fyra församlingsäldste har också åtalats enligt artikel 150, paragraf 4, och riskerar fängelsestraff på mellan fem och åtta år.

^ § 5 Sedan domen i Högsta domstolen den 8 december 2009 har över 1 600 Jehovas vittnen gripits, och över 70 av deras publikationer har stämplats som extremistiska. Över 170 hem och möteslokaler har genomsökts, och 69 möten har störts eller avbrutits.