Jehovas vittnen i Ryssland har lämnat in en anmälan till Tvers distriktsdomstol i Moskva. Anmälan gäller att Riksåklagarens kansli har hotat att stänga Jehovas vittnens administrativa centrum i landet på grund av påstådd extremistisk verksamhet, och snart faller domen i det här ärendet.

Jehovas vittnen har begärt att domstolen ska upphäva åklagarens skriftliga hot. Det är en kränkning av Jehovas vittnens religionsfrihet och grundar sig på en medveten misstolkning av den ryska antiextremistlagen.

Vasilij Kalin, representant för Jehovas vittnens kontor, säger: ”Vi har aldrig ägnat oss åt extremistisk verksamhet. Vi hoppas att domstolen ska ge oss upprättelse.”