Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

30 MAJ 2017
RYSSLAND

Rysslands högsta domstol behandlar Jehovas vittnens överklagan den 17 juli 2017

Rysslands högsta domstol behandlar Jehovas vittnens överklagan den 17 juli 2017

Jehovas vittnen har överklagat Rysslands högsta domstols beslut att förbjuda deras verksamhet i landet. Beslutet meddelades av domare Jurij Ivanenko den 20 april och satte stopp för all verksamhet som bedrivits av Jehovas vittnens juridiska sammanslutningar i Ryssland. En panel med tre domare från Högsta domstolens appellationskammare kommer att behandla överklagan den 17 juli 2017.

I överklagan yrkar vittnena på att beslutet ska upphävas. Den framhåller att beslutet inte grundar sig på några konkreta bevis och att Jehovas vittnen inte är inblandade i någon som helst form av extremistisk verksamhet. I överklagan betonas det även att de anklagelser som ledde fram till Högsta domstolens beslut är samma slags anklagelser som låg till grund för den förföljelse Jehovas vittnen blev utsatta för under sovjettiden – anklagelser som de längre fram fick upprättelse för och blev helt rentvådda från. Överklagan framhåller dessutom att domen strider mot den religionsfrihet som garanteras av Rysslands grundlag och mot internationella överenskommelser som landet ingått.

Beslutet påverkar redan vittnenas vardag. De behandlas nu på ett sätt som påminner om hur de blev behandlade under kommunistregimen. Några Jehovas vittnen har anklagats för extremistisk verksamhet och åtalats, andra har blivit avskedade och elever som är Jehovas vittnen har skämts ut inför klassen av sina lärare. Flera Rikets salar har utsatts för skadegörelse, och två hus där Jehovas vittnen bodde har brandbombats och bränts ner till grunden.

Jehovas vittnen världen över hoppas att Högsta domstolens appellationskammare kommer att slå fast att det tidigare beslutet var felaktigt och upphäva det, så att religionsfriheten försvaras och Jehovas vittnen i Ryssland kan känna sig trygga igen.