Den 14 juli 2015 fattade de ryska tullmyndigheterna det oväntade beslutet att neka Jehovas vittnen att importera Nya världens översättning av Den heliga skrift, som vittnena ger ut på ryska. Sedan mars 2015 har man stoppat alla leveranser med vittnenas litteratur, trots att de inte innehållit några publikationer som är förbjudna i Ryssland. Importförbudet i kombination med det nyligen tagna beslutet att förbjuda vittnenas officiella webbplats, jw.org, pekar på en olycksbådande utveckling som inskränker religions- och yttrandefriheten