Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

16 JANUARI 2017
RYSSLAND

Rysk appellationsdomstol godtar inte Jehovas vittnens överklagan

Rysk appellationsdomstol godtar inte Jehovas vittnens överklagan

Den 16 januari 2017 avslog Moskvas stadsdomstol Jehovas vittnens överklagan som gällde den varning som utfärdats mot vittnenas administrativa centrum i Ryssland. Domstolen skulle fastställa om varningen var laglig. De tre domarna avvisade argumenten från Jehovas vittnens juridiska ombud och meddelade sitt beslut efter 10 minuters överläggning. Domstolen fastslog alltså det tidigare beslutet till fördel för Riksåklagarens kansli som fattades av Tverskojs distriktsdomstol den 12 oktober 2016. Varningen som utfärdades den 2 mars 2016 kan nu verkställas, men det är fortfarande oklart vilka följder det kommer att få för Jehovas vittnens religionsfrihet i Ryssland.