Efter en 11 månader lång förnyad prövning fällde domstolen i Taganrog 16 Jehovas vittnen på grund av att de anordnat och deltagit i fridsamma religiösa möten. Domstolen grundade beslutet på en lag som förbjuder individer att anordna och ta del i extremistisk verksamhet. Det här åtalet kunde väckas för att en regional domstol år 2009 missbrukat den ryska antiextremistlagen. *

Den 30 november 2015 dömde domare Vasjutsjenko fyra vittnen till över fem års fängelse och böter på 100 000 rubel (ca 13 100 kronor) för att de anordnat religiösa möten. De övriga 12 åtalade dömdes var och en till böter på mellan 20 000 och 70 000 rubel (ca 2 600 och 9 200 kronor). Fängelsestraffen blev villkorliga, och böterna avskrevs direkt. Det är fortfarande osäkert hur de här villkorliga domarna kommer att påverka de dömda. Hur som helst innebär domen att de åtalade nu ses som kriminella.

Deras beslutsamhet sätts på prov

De mer än 800 Jehovas vittnen som bor i Taganrog är nu oroliga för konsekvenserna av att samlas för att be och resonera om Bibeln. Under domstolsförhandlingen var alla åtalade tydliga med att de kommer att fortsätta sin verksamhet som Jehovas vittnen. Den här domen kommer att sätta deras beslutsamhet på prov. Aleksandr Skvortsov, en av de dömda, säger: ”Domstolens budskap var tydligt: ’Avsäg er tron, annars kommer ni att straffas som återfallsförbrytare.’”

Andra vittnen runt om i Ryssland är också oroliga efter den här domen. Precis som i Taganrog har myndigheter i Samara och Abinsk missbrukat lagen om extremistisk verksamhet när de tillämpat den på vittnenas fridsamma tillbedjan och avregistrerat de juridiska personer som de lokala vittnena har använt sig av. Vittnena räknar med begränsad religionsfrihet så länge de ryska tjänstemännen fortsätter med de här metoderna.

Kampen för religionsfrihet fortsätter

Det här beslutet återspeglar det växande motstånd som ryska myndigheter riktar mot Jehovas vittnens verksamhet. Under det gångna året har två av de juridiska personer som vittnena lokalt använt sig av förklarats som extremistiska. Sedan mars 2015 har myndigheter hindrat vittnena från att importera sin religiösa litteratur – till och med biblar. I juli nådde Ryssland ett nytt lågvattenmärke då de, som enda land i världen, förbjöd Jehovas vittnens webbplats, jw.org. De här besluten mot vittnena har fått dem att vända sig till landets domstolar, och de har lämnat in 28 klagomål till Europadomstolen för att bekämpa Rysslands kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

De 16 vittnena i Taganrog kommer att fortsätta sin rättsliga kamp genom att överklaga domen mot dem. ”De har varit i rättegångar i över två och ett halvt år”, säger Jaroslav Sivulskij, representant för Jehovas vittnens administrativa centrum i Ryssland. ”Det är tragiskt att de ska behöva vända sig till domstol igen för att försvara sin grundlagsenliga rätt till religionsfrihet.”

Jehovas vittnen är inga extremister. De samlas regelbundet för att lära sig att älska Gud och sina medmänniskor. Vid vittnenas möten i Taganrog används samma material som i resten av världen. Det finns mer än 1 700 dokumenterade fall av övergrepp som begåtts av landets myndigheter, men inte en enda gång har Jehovas vittnen svarat med civil olydnad.

Jehovas vittnen hoppas att ryska myndigheter inser att deras verksamhet är fridsam och lägger ner åtalen mot vittnena i Taganrog och resten av Ryssland. Myndigheterna borde ge Jehovas vittnen samma grundläggande rätt till religionsfrihet som de ger till andra etablerade och erkända samfund.

Tidslinje *

 1. 22 januari 2015

  Den förnyade prövningen av målet med de 16 vittnena inleds i domstolen i Taganrog.

 2. Juni 2015

  Domaren skjuter upp den muntliga förhandlingen och beslutet fördröjs till hösten.

 3. 13 november 2015

  Förhandlingen avslutas och överläggningen inleds.

 4. 30 november 2015

  Domstolen i Taganrog dömer alla 16 vittnen skyldiga. Alla bötfälls, och fyra döms till över fem års fängelse. Fängelsestraffen blir villkorliga och böterna avskrivs.

^ § 12 I artikeln ”Beslutet för 16 Jehovas vittnen i Taganrog dröjer” finns en tidslinje över tidigare händelser i fallet.