Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

27 SEPTEMBER 2016
RYSSLAND

Rättegången mot Jehovas vittnen i Ryssland skjuts upp igen

Rättegången mot Jehovas vittnen i Ryssland skjuts upp igen

Den 23 september 2016 sköt Tvers distriktsdomstol i Moskva upp sin behandling av den anmälan Jehovas vittnen har lämnat in mot hotet om att stänga deras administrativa centrum i Ryssland. Bara tre dagar innan förhandlingen skulle hållas skickade Riksåklagarens kansli in invändningar mot rättegången och bifogade 200 sidor med material till domstolen. Jehovas vittnen begärde att få tid på sig att gå igenom materialet, och domaren beslutade att förhandlingen i stället ska hållas den 12 oktober 2016. Domstolen kommer då att behandla Jehovas vittnens anmälan och bedöma om Riksåklagarens kansli hade rätt att utfärda det här hotet mot Jehovas vittnens administrativa centrum.