Den 25 maj 2017 avbröt beväpnade poliser samt tjänstemän från den ryska säkerhetstjänsten (FSB) ett av Jehovas vittnens fridsamma veckomöten i Orjol i Ryssland. Myndigheterna meddelade att de väcker åtal mot vittnena, eftersom de fortsätter med sin påstådda extremistiska verksamhet. Den 14 juni 2016 upplöstes Jehovas vittnens religiösa organisation (LRO) i Orjol på grund av anklagelser om extremism. Dessutom uppförde myndigheterna en lista med personuppgifter på alla som var med vid mötena, beslagtog deras mobila enheter och gjorde husrannsakningar i flera hem i Orjol som tillhör Jehovas vittnen.

De manliga medlemmarna i församlingen i Orjol fördes till den ryska säkerhetstjänstens kontor, och Dennis Christensen, en dansk medborgare som är församlingsäldste, häktades. Åklagaren lämnade genast in en begäran till distriktsdomstolen om att hålla kvar Dennis Christensen i häktet, så att FSB därigenom skulle få tid att skaffa fram bevis och vittnen i fallet. Domaren Svetlana Naumova godkände begäran och gav order om att Dennis Christensen ska hållas häktad i två månader. I dag kommer ett klagomål att lämnas in gällande den ordern. Om Christensen fälls riskerar han ett fängelsestraff på mellan sex och tio år enligt artikel 282.2, paragraf 1, i den ryska brottsbalken.

Jehovas vittnens församling i Orjol hade samlats för att hålla ett religiöst möte som en grupp troende privatpersoner, inte som en juridisk sammanslutning. De ryska myndigheternas agerande visar tydligt att det är Jehovas vittnens tillbedjan de siktar in sig på, inte enbart deras juridiska sammanslutningar. Det här påminner om vad vittnena i Taganrog var med om. Myndigheterna där började med att upplösa vittnenas LRO. Senare väckte de åtal mot de 16 församlingsmedlemmarna och anklagade dem för extremism, eftersom de fortsatte samlas för att tillbe. I november 2015 dömdes alla 16 skyldiga, men deras straff och böter avskrevs. Deras fall granskas just nu av Europadomstolen.