Moskvas stadsdomstol har schemalagt en förhandling till den 16 januari 2017, klockan 11:10 lokal tid, som gäller en överklagan från Jehovas vittnen i Ryssland. Rätten ska fastställa om varningen som utfärdats mot Jehovas vittnens administrativa centrum är laglig, och förmodligen lämnar de ett besked redan samma dag.

Jehovas vittnen vill bevisa att anklagelserna om extremistisk verksamhet är ogrundade. Lokala myndigheter ligger bakom fabricerade bevis och falska påståenden som ska få hederlig tillbedjan att framstå som kriminell verksamhet. Under förhandlingen den 12 oktober 2016 i Tverskojs distriktsdomstol tillät inte domare M. S. Moskalenko några vittnesmål eller videoupptagningar som kunde avslöja olika myndigheters lagbrott.

James Andrik, som är jurist med inriktning mot internationella mänskliga rättigheter, säger: ”Oavsett vad domen blir så får den stor betydelse. Om Moskvas stadsdomstol inte godtar överklagan kan Riksåklagarens kansli verkställa hotet och stänga det administrativa centret. De kan då fortsätta trakassera Jehovas vittnens religiösa sammanslutningar och begränsa deras tillbedjan i hela Ryssland. Men om domstolen å andra sidan godtar överklagan skulle det vara ett genombrott för rättvisan.”