Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Jehovas vittnens Rikets sal i Abinsk.

4 AUGUSTI 2015
RYSSLAND

Abinsk i Ryssland: Högsta domstolen ser över upplösning av lokal religiös organisation

Abinsk i Ryssland: Högsta domstolen ser över upplösning av lokal religiös organisation

Den 5 augusti 2015 kommer Högsta domstolen i Ryssland att ta upp fallet som rör Jehovas vittnens lokala religiösa organisation (LRO) i staden Abinsk. Tidigare i år beslutade tjänstemän i Abinsk att upplösa Jehovas vittnens juridiska organ. Liknande beslut har tidigare fattats i Taganrog och Samara.

Upplöst på falska grunder

Jehovas vittnens församling i Abinsk har omkring 100 medlemmar, och några av dem är äldre kvinnor och män. LRO i Abinsk registrerades i november 1999 och är det juridiska organ som äger vittnenas möteslokal, som kallas Rikets sal.

Vid två tillfällen, i december 2012 och i oktober 2013, åtalades två Jehovas vittnen i Abinsk för förvaltningsbrott. De anklagades för att ha spridit litteratur som man menar är extremistisk. Båda vittnena tillhör den lokala församlingen, men ingen av dem är medlem av Jehovas vittnens LRO i Abinsk. Åklagaren förbisåg detta faktum och använde de här ogrundade anklagelserna för att upplösa LRO.

Dessa felaktiga premisser låg till grund för domslutet i regionsdomstolen i Krasnodar. Den 4 mars 2015 beslutade domstolen ”att förklara Jehovas vittnens lokala religiösa organisation i staden Abinsk som ... extremistisk, att upplösa den och att ta bort den från det statliga registret över juridiska personer och enheter”. Domstolen beslutade också att Rikets sal i Abinsk går över i statlig ägo. Om Högsta domstolen inte upphäver detta beslut, kommer vittnena i Abinsk att förlora sin möteslokal.

Ett rävspel som känns igen

Precis som i fallen i Taganrog och Samara har tjänstemän i Abinsk tillämpat lagen om extremistisk verksamhet på ett felaktigt sätt för att upplösa vittnenas lokala religiösa organisation. Och även i det här fallet är anklagelserna om extremistisk verksamhet grundlösa. Jehovas vittnen i Taganrog och Samara gör allt de kan för att försvara sig mot de falska anklagelserna. De har lämnat in klagomål till Europadomstolen för att uppmärksamma kränkningarna av deras religionsfrihet.

Jehovas vittnen i Abinsk kämpar vidare

Den lilla församlingen i Abinsk kommer att fortsätta med sin religiösa verksamhet på samma sätt som deras medtroende gör jorden runt. Men Jehovas vittnen hoppas att Högsta domstolen i Ryssland ska inse det orättvisa i den lägre domstolens beslut och låta vittnena i Abinsk fortsätta samlas i sin egen möteslokal.