Den 18 oktober 2016 slog Rysslands högsta domstol fast en lägre domstols utslag. Beslutet gäller avregistrering av Jehovas vittnens juridiska person i Orjol, som anklagas för extremism. Det här är den sjunde av Jehovas vittnens juridiska personer som ryska domstolar avregistrerat. Samtliga domstolsutslag bygger på att man gjort en felaktig tillämpning av antiextremistlagen på Jehovas vittnens verksamhet.

De lokala myndigheterna i Orjol har tidigare använt falska bevis för att försöka avregistrera Jehovas vittnen i staden. De här försöken misslyckades. Men i maj 2016 lämnade justitiedepartementet in en begäran som gick ut på att Jehovas vittnen i Orjol är en extremistisk organisation.

I mars 2016 fick Jehovas vittnens kontor i Ryssland en varning från Riksåklagarens kansli, och Jehovas vittnen i Orjol är de första som blivit avregistrerade sedan dess.