När Jehovas vittnen blev inregistrerade 1992 kunde de till en början samlas problemfritt för att tillbe. 1999 blev vittnena återigen registrerade enligt lagen om samvetsfrihet och religiösa sammanslutningar. Jehovas vittnen har hundratals lokala religiösa organisationer som är registrerade och aktiva i Ryssland.

Men Jehovas vittnen får det allt svårare, och deras religionsfrihet är allvarligt hotad. Myndigheter har fört en landsomfattande kampanj mot Jehovas vittnen sedan 2009 genom att använda en antiextremistlag på fel sätt. Ryska domstolar har bedömt att mängder av Jehovas vittnens publikationer är extremistiska, däribland deras hemsida jw.org. Polisen har gjort razzior i hundratals bostäder och möteslokaler. Åklagare har väckt åtal mot Jehovas vittnen bara för att de har besökt eller lett religiösa möten.

Trots kritik från Europadomstolen och andra internationella organisationer har myndigheterna i Ryssland inte gjort särskilt mycket för att trakasserierna och diskrimineringen av Jehovas vittnen ska upphöra. I stället försöker myndigheterna inskränka Jehovas vittnens verksamhet mer och mer.