Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

27 FEBRUARI 2017
RYSSLAND

Omfattande inspektion av Jehovas vittnens ryska kontor

Omfattande inspektion av Jehovas vittnens ryska kontor

Det ryska justitiedepartementet genomför en omfattande inspektion av Jehovas vittnens ryska kontor. Det var Riksåklagaren som begärde att inspektionen skulle genomföras, och den 1 februari 2017 meddelade justitiedepartementet att man skulle inspektera Jehovas vittnens administrativa centrum från 8 till 27 februari. Justitiedepartementet har krävt att få alla handlingar som gäller det nationella kontorets fastigheter, ekonomi, organisationsstruktur, undervisningsverksamhet och trosutövning. Den 15 februari 2017 lämnade Jehovas vittnen över mer än 73 000 sidor med relevant information till myndigheterna.

Den här omfattande inspektionen kommer i kölvattnet av att en domstol i Moskva fastslagit att den varning som Riksåklagaren i mars 2016 riktade till det administrativa centrumet står fast. Riksåklagaren hotade då att stänga det administrativa centrumet på grund av extremism. Sedan dess har domstolar i andra delar av Ryssland beslutat att upplösa flera av Jehovas vittnens lokala juridiska sammanslutningar på grund av extremistisk verksamhet, trots att det är tydligt att anklagelserna grundar sig på falska bevis.

I och med den här inspektionen fruktar Jehovas vittnen nu att hotet om att stänga deras nationella kontor snart kan bli verklighet. Ryska myndigheter har redan visat att de är beredda att sätta internationellt erkända mänskliga rättigheter åt sidan och angripa, och eventuellt begränsa, Jehovas vittnens fridsamma religionsutövning.