Beslutet från Rysslands högsta domstol den 20 april 2017 orsakar stora problem för Jehovas vittnen i hela landet. Myndigheter kränker vittnenas grundläggande rättigheter och kriminaliserar deras religiösa verksamhet. Och vissa människor tycker att det här beslutet ger dem rätt att diskriminera vittnena och till och med utsätta dem för hatbrott.

Ryska myndigheter bryter mot mänskliga rättigheter

Dennis Christensen

Anklagelser mot Jehovas vittnen

 • Den 25 maj avbröt polisen ett religiöst möte som Jehovas vittnens församling i Orjol höll. De grep Dennis Christensen, som är dansk medborgare och äldste i församlingen i Orjol. Dennis Christensen sitter häktad fram till den 23 juli medan åklagaren samlar bevis för att försöka få honom fälld för extremistisk verksamhet. Om han döms skyldig kan han bli dömd till sex till tio års fängelse.

Varningar till juridiska sammanslutningar

 • Den 4 maj utfärdade en åklagarmyndighet en varning till ordföranden i Krymsk lokala religiösa organisation (LRO). I varningen framhölls det att ordföranden och medlemmarna i LRO riskerar att åtalas om de håller religiösa möten.

 • Sedan beslutet från Högsta domstolen fattades har åtminstone fem andra LRO fått liknande varningar.

Polisräder mot religiösa möten

 • Den 22 april kom polisen när vittnena höll på att avsluta ett religiöst möte i Dzjankoj i republiken Krim. Polisen hävdade att vittnena inte hade rätt att samlas efter att Högsta domstolen fattat sitt beslut. De genomsökte byggnaden och stängde den för att förhindra fler religiösa möten.

 • Sedan Högsta domstolens beslut fattades har polisen vid åtminstone fem andra tillfällen avbrutit vittnenas möten, och ett av dem hölls i ett privat hem.

”Jag är djupt bekymrad över den här oberättigade kriminaliseringen av Jehovas vittnens fridsamma verksamhet i Ryssland. ... Jag vädjar till de ryska myndigheterna att de ska upprätthålla rätten till religionsfrihet, åsikts- och yttrandefrihet och mötesfrihet för medlemmar av samfundet Jehovas vittnen. Det är landets skyldighet att fullgöra sina internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och mot OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa).” (Michael Georg Link, generaldirektör för OSSE:s kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter)

Skolbarn drabbas

 • Den 24 april var det en lärare i Bezvodnoje i Kirovområdet som förnedrade två elever vars mamma är ett Jehovas vittne. Läraren ursäktade sina handlingar med att säga att vittnena är förbjudna i Ryssland.

 • Den 17 maj skickade en rektor i Moskvaområdet ut en skriftlig varning till föräldrarna till en åttaåring som hade pratat om Gud med en klasskompis. Rektorn hänvisade i varningen till Högsta domstolens beslut och förbjöd ”alla handlingar som inte har med utbildning att göra” på skolgården. Rektorn hotade med att rapportera händelsen till polisen och ”ta upp frågan om att förflytta barnet till en annan form av utbildning”.

Jehovas vittnen nekas alternativ tjänstgöring.

 • Ett Jehovas vittne ansökte om alternativ tjänstgöring hos rekryteringsmyndigheten för områdena Tjeboksary och Marposadskij. Den 28 april nekades hans ansökan. Myndigheten svarade att Jehovas vittnen är extremister och inte kan ges någon alternativ tjänstgöring.

 • Åtminstone två andra Jehovas vittnen har varit med om samma sak.

Philip Brumley, chefsjurist för Jehovas vittnen, påpekar att myndigheternas hållning är motsägande. ”Å ena sidan förvägrar myndigheter unga vittnen att göra alternativ civiltjänst eftersom de är ’extremister’, men å andra sidan kräver de att dessa ’extremister’ ska kallas in till militärtjänst. Är det rimligt att staten skulle vilja ha ’extremister’ i armén?”

Diskriminering och våld i samhället

Våld mot vittnena

 • Den 30 april satte någon eld på huset som tillhörde en familj som är Jehovas vittnen i Lutsino i utkanten av Moskva. Deras föräldrar bodde bredvid, och deras hem brändes också ner. Innan mordbrännaren satte eld på huset uttryckte han sitt hat mot familjens religion.

 • Den 24 maj orsakade mordbrännare i Zjesjart i republiken Komi enorma skador på en byggnad som Jehovas vittnen använder till sina religiösa möten.

  En Rikets sal i Zjesjart förstördes i en mordbrand.

 • Minst nio andra möteslokaler har vandaliserats efter Högsta domstolens beslut den 20 april 2017.

 • Den 26 april lämnade ett Jehovas vittne i Belgorod sitt hem när en man ropade: ”Ni är förbjudna!” Sedan slog han vittnet.

 • Den 11 maj avbröt en grupp män ett av Jehovas vittnens möten i Tiumen. De använde grova och kränkande ord och hotade att skada dem som var där.

Vittnen avskedas från sina jobb

 • Ledningen vid en kemisk fabrik i Dorogobuzj i Smolenskområdet avskedade den 15 maj alla anställda som var Jehovas vittnen. Fabriksledningen förklarade att de hade fått order av den ryska säkerhetstjänsten (FSB) att säga upp alla vittnen, eftersom ”extremister” inte får arbeta på fabriken.

 • Efter Högsta domstolens beslut har vittnen blivit hotade med uppsägning vid minst tre andra tillfällen för att de tillhör en så kallad ”extremistisk” religion. I den lilla byn Jasjkino i Kemerovoområdet pressade polisen ett vittne att röja information om andra vittnen. Polisen sa att det var olagligt att vara medlem av en förbjuden religion och jämförde Jehovas vittnen med terrororganisationen IS.

Oro för Jehovas vittnen i Ryssland

Redan tio år innan Högsta domstolen fattade sitt beslut blev Jehovas vittnen i Ryssland angripna och fick utstå trakasserier. Ofta var det myndigheterna som stod bakom de här angreppen på deras religionsfrihet. Efterdyningarna av det här beslutet har gjort Jehovas vittnens säkerhet ännu mer hotad. Beslutet har spritt en negativ bild av Jehovas vittnen och har fått några individer och myndighetspersoner att våga trakassera vittnena i ännu högre grad, som de senaste händelserna visar. Jehovas vittnen över hela världen är mycket bekymrade för vad som ska hända deras medtroende i Ryssland om Högsta domstolens appellationskammare står fast vid beslutet när de återigen prövar fallet den 17 juli 2017.

Philip Brumley sa: ”Ingen har kunnat lägga fram bevis för att Jehovas vittnen har några beröringspunkter med extremism. Den påstådda faran som Jehovas vittnen anklagas för att utgöra i samhället står inte på något sätt i proportion till den förföljelse de har fått utstå. Ryssland måste omvärdera sitt handlingssätt mot Jehovas vittnen och väga in sin konstitution och de internationella avtal som garanterar religionsfrihet.”