Den 20 april 2017 förbjöd Rysslands högsta domstol Jehovas vittnens verksamhet i landet, trots kritik från omvärlden. Högsta domstolens domare, Jurij Grigorjevitj Ivanenko, biföll justitiedepartementets yrkande om att ”upplösa den religiösa organisationen ’Jehovas vittnens administrativa centrum i Ryssland’ och de lokala religiösa organisationer som är en del av dess struktur [och] att all egendom som tillhör den upplösta religiösa organisationen ska överlämnas till den ryska staten.”

Domare Ivanenko tillade att det här beslutet hindrar all verksamhet som bedrivs av Jehovas vittnens juridiska sammanslutningar i hela Ryssland med omedelbar verkan. Trots att Jehovas vittnen kommer att överklaga till Högsta domstolens appellationskammare så träder förbudet i kraft omgående.

Det administrativa centrumets juridiska representanter.

Vasilij Kalin deporterades som fyraåring till Sibirien med sin familj på grund av att de var Jehovas vittnen. Han säger: ”I och med dagens dom förändras livet drastiskt för Jehovas vittnen i Ryssland, både för enskilda individer och familjer. De riskerar nu att åtalas och fängslas bara för att de utövar sin religion.”

Philip Brumley, chefsjurist för Jehovas vittnen, säger: ”Dagens besked är djupt beklagligt. En objektiv bedömning av det skriftliga underlaget och av bevisen som lades fram leder bara till en rimlig slutsats – det administrativa centrumet var aldrig inblandat i någon så kallad extremistisk verksamhet. Vi ska överklaga den här domen.”