Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

23 JANUARI 2015
RYSSLAND

Beslut i Rysslands högsta domstol blir farligt prejudikat för Jehovas vittnen i Ryssland

Beslut i Rysslands högsta domstol blir farligt prejudikat för Jehovas vittnen i Ryssland

Den 12 november 2014 slog Rysslands högsta domstol fast en lägre domstols tidigare utslag, där Jehovas vittnens lokala religiösa organisation (LRO) i Samara bedömts vara extremistisk. Åklagaren inledde åtalet mot LRO i Samara 2014. Åtalet väcktes efter att polisen hade sökt igenom lokaler som Jehovas vittnen hyrde för sina religiösa möten och ”hittat” något av deras religiösa litteratur som har blivit förbjuden i landet. Publikationerna hade sedan tidigare dömts som extremistiska av ryska domstolar och hamnat på en statlig förteckning över extremistiskt material. * Men Jehovas vittnen i Samara hade redan rättat sig efter de här domarna och tagit bort publikationerna från sina möteslokaler.

Jehovas vittnen argumenterade både inför den lägre domstolen och Högsta domstolen att poliserna som utförde razzian måste ha placerat ut litteraturen för att de skulle ha något att anklaga dem för. De förklarade också att Europadomstolen utreder om de tidigare domsluten är lagliga, då ryska domstolar har förbjudit Jehovas vittnens litteratur. Dessutom framhöll de att även om anklagelserna i Samara skulle vara sanna, om de verkligen skulle ha förvarat förbjuden litteratur, stod inte straffet i proportion till den ringa förseelsen. Att förvara förbjuden litteratur är en förseelse som kan bestraffas med böter eller med att tillståndet för LRO:s verksamhet tillfälligt upphävs, och inte med så drastiska åtgärder som att upplösa sammanslutningen. Men högsta domstolen avvisade de argumenten.

Att upplösa en laglig sammanslutning – ett steg närmare åtal?

Upplösandet av LRO i Samara följer ett liknande mönster som i fallet i Taganrog, där den regionala domstolen i Rostov upplöste LRO 2009 på grund av anklagelser om extremism. Detta tolkade de juridiska myndigheterna som att Jehovas vittnens religiösa verksamhet var förbjuden i området. År 2013 blev sexton Jehovas vittnen i Taganrog åtalade bara för att de utövar sin tro, på samma sätt som Jehovas vittnen i hela världen utövar sin tro, bland annat i Samara. Sju blev dömda till höga böter. Fyra av dem, som är äldste i församlingen, fick också långa fängelsestraff. Men domaren beslutade att bötesstraffet inte skulle verkställas eftersom preskriptionstiden löpt ut under den pågående utredningen och rättegången, och fängelsestraffen blev villkorliga. Jehovas vittnen har överklagat de här domarna, och den 12 december 2014 krävde den regionala domstolen i Rostov en ny rättegång med en ny domare.

De 1 500 Jehovas vittnen som bor i Samaraområdet riskerar nu att åtalas bara för att de utövar sin tro. Var kommer det att sluta? Liknande utredningar görs mot Jehovas vittnens LRO i olika delar av landet. Hur myndigheternas försök att trycka ner de nästan 180 000 Jehovas vittnen som finns i Ryssland kommer att påverka dem återstår att se. Men Högsta domstolens beslut skapar ett farligt prejudikat som sätter Jehovas vittnens, och andra religiösa minoriteters, religionsfrihet i fara i Ryssland.

^ § 2 Hittills har 73 av Jehovas vittnens publikationer hamnat i den statliga förteckningen över extremistiskt material. En av de publikationer man fann i de lokaler som LRO i Samara hyrde var boken Tillbe den ende sanne Guden. Den har getts ut på 158 språk och spridits i 23 970 207 exemplar över hela världen. En annan bok man hittade var Kunskapen som leder till evigt liv, som har getts ut på 166 språk och spridits i 100 944 355 exemplar över hela världen. Jehovas vittnen har vänt sig till Europadomstolen med anledning av att ryska domstolar dömt deras publikationer som extremistiska.