Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

6 APRIL 2017
RYSSLAND

Rysslands högsta domstol fortsätter förhandlingen om förbudet mot Jehovas vittnen den 7 april

Rysslands högsta domstol fortsätter förhandlingen om förbudet mot Jehovas vittnen den 7 april

Rysslands högsta domstol fortsatte i dag förhandlingen i fallet om förbudet mot Jehovas vittnen. Dagen började med att justitiedepartementet framhöll att det är nödvändigt att förbjuda alla Jehovas vittnens juridiska sammanslutningar eftersom lägre domstolar har ansett att några av dem är inblandade i extremistisk verksamhet. Domaren frågade då representanten för justitiedepartementet hur tvivelaktiga handlingar av 8 juridiska sammanslutningar kan rättfärdiga att man vidtar åtgärder mot alla 395 sammanslutningar och det administrativa centrumet. Domaren frågade också hur det skulle påverka Jehovas vittnens tillbedjan om man upplöste sammanslutningarna. Och han frågade upprepade gånger på vilket sätt Jehovas vittnen är ett hot mot samhällets ordning och säkerhet. Försvarsadvokaterna ställde också frågor som avslöjade justitiedepartementets motiv att inte bara upplösa de juridiska sammanslutningarna, utan också förbjuda Jehovas vittnen som religion.

Förhandlingen återupptas den 7 april, kl. 10:00.