Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

12 APRIL 2017
RYSSLAND

Dag 4: Förhandlingarna i Rysslands högsta domstol fortsätter med Jehovas vittnens försvar

Dag 4: Förhandlingarna i Rysslands högsta domstol fortsätter med Jehovas vittnens försvar

Den 12 april var förhandlingarna i Rysslands högsta domstol om förbudet mot Jehovas vittnen inne på sin fjärde dag. Företrädare för Jehovas vittnens administrativa centrum lade fram argument för att yrkandet från justitiedepartementet bryter mot Rysslands egen grundlag och internationella överenskommelser.

Företrädarna förklarade att ett förbud mot Jehovas vittnen bryter mot internationella normer, däribland Europakonventionen och FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. De här överenskommelserna, och även Rysslands egen grundlag, garanterar samvetsfrihet, religionsfrihet, yttrandefrihet, församlingsfrihet och föreningsfrihet (rätten att bilda juridiska sammanslutningar).

Fyra Jehovas vittnen avlade vittnesmål om att deras församlingar inte använder några publikationer som finns med på den statliga förteckningen över extremistiskt material och att det inte finns någon koppling mellan Jehovas vittnen och extremism. Domstolen meddelade att förhandlingarna återupptas den 19 april, kl. 10:00.