Under onsdagen började Rysslands högsta domstol gå igenom det omfattande bevismaterialet – 43 volymer med handlingar. Domstolen tillät det administrativa centrumets representanter att ta med nya bevis på angrepp mot Jehovas vittnens möten. Under mars och april 2017 avbröt polisen möten och hotade de närvarande med rättsliga åtgärder.

Domstolen hörde justitiedepartementets argument för att upplösa Jehovas vittnens 395 juridiska sammanslutningar (lokala religiösa organisationer [LRO]). Justitiedepartementet berättade hur Jehovas vittnens organisation fungerar och är uppbyggd. När domstolen gick igenom de åtta fall då Jehovas vittnens LRO har blivit upplösta framhöll Jehovas vittnens juridiska ombud att de tidigare besluten grundar sig på falska bevis och att fallen inte har gått rätt till.

Ombuden betonade också justitiedepartementets dubbelspel. I de tidigare fallen har justitiedepartementet ansett att det administrativa centrumet inte har något med LRO:s verksamhet att göra. De tillät därför inte det administrativa centrumet att delta i förhandlingarna. Men i det här fallet däremot så hävdar justitiedepartementet att det administrativa centrumet är ansvarigt för de ”lagbrott” som LRO har gjort sig skyldiga till och för den ”extremism” som finns i Jehovas vittnens litteratur.

Justitiedepartementet har genomfört flera inspektioner av Jehovas vittnens juridiska sammanslutningar och lämnat in stora mängder med rapporter till domstolen. Men när de tillfrågas kan de inte peka ut ett enda fall där vittnena har varit inblandade i extremistisk verksamhet.

Förhandlingarna fortsätter den 20 april, kl 14:00.