Ryska myndigheter fortsätter sina försök att beslagta Jehovas vittnens administrativa centrum i Ryssland, som ligger i Solnetjnoje i närheten av Sankt Petersburg.

Den 20 april 2017 beslutade Rysslands högsta domstol att Jehovas vittnens alla juridiska sammanslutningar skulle upplösas i landet och att all egendom skulle beslagtas, även deras administrativa centrum. Men centrumet ägs av en amerikansk juridisk sammanslutning, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (WTPA). Åklagaren vill därför ogiltigförklara det 17 år gamla kontraktet där egendomen överläts till WTPA. När Högsta domstolen behandlade fallet mot Jehovas vittnen togs den här frågan aldrig upp. Och sedan överlåtelsen har WTPA betalat skatt för egendomen. Men nu har myndigheterna sjunkit så lågt att man försöker hitta förevändningar kring kontraktet för att i lagens namn kunna beslagta egendomen.

Vid den förberedande förhandlingen den 29 november 2017 avslog domaren alla yrkanden från Jehovas vittnens juridiska ombud, till förmån för åklagaren. Centrumet är inte bara en egendom värd miljontals dollar som Jehovas vittnen nu riskerar att förlora. Det har även varit hem åt nästan 400 ryska och utländska medborgare. En del av dem har bott där i mer än 20 år. Det har varit väldigt omtumlande för dem att både behöva avbryta sitt religiösa volontärarbete och lämna sina hem.

Den 7 december 2017 klockan 14.00 inleds huvudförhandlingarna i en domstol i Sestroretsk (Systerbäck), som hör till Sankt Petersburg, för att fatta beslut i frågan.