Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

14 JULI 2016
RYSSLAND

Domstolen behandlar hot om att stänga Jehovas vittnens kontor i Ryssland

Domstolen behandlar hot om att stänga Jehovas vittnens kontor i Ryssland

Jehovas vittnen i Ryssland har lämnat in en anmälan till Tvers distriktsdomstol i Moskva som ska tas upp för behandling den 18 juli 2016. Anmälan gäller ett skriftligt hot från Riksåklagarens kansli att stänga Jehovas vittnens avdelningskontor i landet, och distriktsdomstolen ska avgöra om Riksåklagaren brutit mot lagen.

Samtidigt har ledamöter i länsstyrelsen i Archangelsk inlett ett annat ärende mot Jehovas vittnen. Ledamöterna har vänt sig till justitieminister Aleksandr Konovalov och begärt att det ska stiftas federala lagar som förbjuder Jehovas vittnens verksamhet och deras lokala organisationer i hela landet.