Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

5 APRIL 2017
RYSSLAND

Rysslands högsta domstol fortsätter förhandlingen om förbudet mot Jehovas vittnen

Rysslands högsta domstol fortsätter förhandlingen om förbudet mot Jehovas vittnen

Rysslands högsta domstol gjorde ett avbrott i förhandlingen i dag efter att ha hört yrkanden och muntliga argument i rättsfallet om förbudet mot Jehovas vittnen. Fallet grundar sig på ett yrkande som justitiedepartementet tidigare har framställt om att ”förklara den religiösa organisationen, Jehovas vittnens administrativa centrum, som extremistisk, förbjuda dess verksamhet och upplösa den”. Domstolen ska återuppta förhandlingen den 6 april 2017, kl. 14:00.

Mark Sanderson, medlem av Jehovas vittnens styrande krets och närvarande vid förhandlingen, säger: ”Det är oroväckande att Högsta domstolen avslog de flesta av det administrativa centrumets yrkanden. Det var representanter från många ambassader och människorättsorganisationer närvarande vid förhandlingen. Hela världens ögon är riktade mot fallet.”